Lyhenteiden täydentäminen sanaksi – Kulkine.netD:4.3 Lyhenteiden täydentäminen sanaksi

Jostakin syystä kirjainlyhenne on tavallaan kielestä riippumaton elementti, joka lainataan aina kirjoitetussa asussa. Emme siis suomessa puhu *Neitousta vaan Natosta. Kussakin kielessä lyhenne kotoistetaan omalle kielelle lausuttaessa. Lyhenteen lausuminen on kiinteästi sidottu kussakin kielessä tunnettuihin aakkosten nimiin. Yksinkertaisimmillaan lyhenteestä juonnettu kulkineennimi on vain lyhenne kirjain kirjaimelta lausuttuna ja lausuttu äänneasu kirjoitettuna. Näin ovat syntyneet suomen nimet Geetee 'Vauxhall Viva GT', Peevee 'Suzuki PV -mopo', Peevee 'Volvo PV', Veevee 'Volkswagen eli VW', ÄsÄllä 'Vauxhall Viva SL90', ÄsÄllä 'Lada 2107 eli Lada 1500 SL' ja Ässä 'Vauxhall S Deluxe' sekä viron nimet Sete 'CTZ-15/30-traktori', Tete 'DT-54- tai DT-75-traktori' ja Vevee. Lyhenteeseen perustuu luultavasti myös C-100-, C-80- ja T-100-traktoreista käytetty nimi S-s. Se on kuitenkin voitu saada lyhentämällä Stalinetsin tehtaan nimestä tai saman traktorin Joss-lempinimestäkin. Koko malli- ja tyyppitunnuksen sisältävät myös nimet TonnikakssataaÄLLÄ 'eräs Lada 1200 L' ja Zetkakskasi 'Chevrolet Camaro Z28'. Versaalit nimessä TonnikakssataaÄLLÄ ja niitä vastaava painokkaampi lausuminen korostanevat, että kyseessä on nimenomaan 1200 L-malli eikä vastaava perusmalli.

Kirjainten nimet ovat suomessa yhtä vanhaa perua kuin itse kirjaintenkin käyttö, mutta 1900-luvun alussa suomessakin on haluttiin ilmeisesti prestiisisyistä noudattaa kansainvälistä tapaa (TS 14.5.2005; HS 19.8.2003). Pientä ironiaa prestiisiä kohtaan saattaa sisältää Volvo PV:n nimi Piivii, jossa lyhenteen kirjaimet on tulkittu englannin kautta. Ford LTD-auton nimi Eltiidii ei sen sijaan tunnu kovin ironiselta. Varmasti ironinen sitä vastoin on Ford Ka:n nimi Kooaa, jossa liian lyhyestä nimestä tehdään pilkkaa tulkitsemalla se lyhenteeksi.

Virolainen niittokoneennimi Jee 'saksalainen E-niittokone' on poikkeuksellisesti venäläisen ääntämyksen mukainen. Jee-niittokoneiden aikana 1970-luvulla Viro onkin kuulunut venäjänkieliseen Neuvostoliittoon. Toinen, valgamaalainen informantti kertoo työvälineestä käytetyn nimeä E ja esittää esimerkkilauseeksi "Läks E-ga niitma." Lisäksi tämän T33:n mukaan nimeä käytettiin niittokoneen lisäksi myös samanmerkkisestä paalaimesta. E-nimen lausumisesta ei ole tarkempaa tietoa, Jee kuvaa hyvin kuitenkin venäjän prestiisiasemaa. Konemerkkien vähäisyyteen liittyy myös lähinnä T-150K-traktoriin viittaava Tee. 1990-luvulle tultaessa oli monista T- ja DT-traktoreista jäänyt kolhoosin perustöihin vain T-150K. Muut ajan traktorit olivat Belarus, Kirovets ja Jumps, joista yksikään ei ollut T.

Suomalaistettu lyhenneilmaus voi esiintyä nimen perus- tai määriteosanakin. Lyhenneperäinen perusosa sisältyy nimiin Teinideeäksä 'Toyota Corolla DX' ja Amisdeeäksä 'Toyota Corolla DX'. Perusosaa on hiukan muunneltu samantarkoitteisissa nimissä Teinideeäks, Teinideksi, Dexi ja Teinideksteri, mutta dee-aines on edelleen näkyvissä. Lyhenteen jälkikomponentti sen sijaan on painottunut samantarkoitteisessa nimessä Däxä (← Deeäksä). Dee-aines puuttuu rinnakkaisnimestä Teiniäkskorolla. Määriteosana lyhenneilmaus on nimissä Peeveevolvo 'Volvo PV ja Volvo 544' ja Ällälada 'jokin Lada, joka on L, esimerkiksi 1200 L' ja Ässämersu 'Mercedes-Benz mallisarja S (Sonderklasse)'.

Konsonanttiloppuinen lyhenne vaatii yleensä jonkin suffiksin loppuunsa. Usein suffiksoidussa nimessä lyhenteessä olevien kirjainten nimistä peräisin olevaa vokaaliainesta on vain nimen ensimmäisen ja toisen kirjaimen välillä. Tällaisia nimiä ovat Gelssi 'Vauxhall VX 2300 GLS', Gemssu eli Kemssu eli Kemsu 'GMC-kuorma-auto' (sekä 2 liitynnäistä), Veksi 'Vauxhall VX', Bemari – Pemari eli Bemu ~ Pemu sekä useat muut BMW-autojen be-aineksen sisältävät nimet. Hieman epäsäännöllisempi muodoste on MZ-moottoripyörän nimi Mitsi. Gixxer 'GXR' on ainoa kolmikirjaimiseen lyhenteeseen pohjautuva virolainen muodoste, johon on lisätty ylimääräistä vokaaliainesta. Ulkomaista ainesta sen sijaan on koko suomalainen nimi Tiiböördi 'Ford Thunderbird', joka perustuu englanninkieliseen nimeen T-bird. Nimi on siis jo alkukielisenäkin ollut lyhenne.

Erikoisempia tapauksia ovat Ford Escort RS Turbo -mallin nimi Erst ~ Rst ja Ford Fiesta RS Turbon nimi Frst. Näiden lausumisesta ei ole valitettavasti tarkempaa tietoa. Halutessaan suomalainenkin kykenee tosin lausumaan lähes minkälaisia konsonanttijonoja vain –kotiseudullani paikallista sairaanhoidon kuntayhtymää kutsutaan sen pitkän ja mutkikkaan nimen vuoksi asenteellisesti puheessakin Fstkyksi.

Nimet, jotka on muodostettu lyhenteen pohjalta sanaksi täydentäen:
Amisdeeäksä = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Detu = (traktori) T-74, T-75, DT-54 tai DT-75-traktori
Dexi = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Däxä = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Eltiidii = (henkilöauto) Ford LTD
Geetee = (henkilöauto) Vauxhall Viva GT
Gelssi = (henkilöauto) Vauxhall VX 2300 GLS
Gemssu = (kuorma-auto) GMC
Gemsu = (henkilöauto) GMC
Gixxer = (moottoripyörä) Suzuki GSX-R
Kemssu = (kuorma-auto) GMC
Kemsu = (kuorma-auto) GMC
KooAa = (henkilöauto) Ford Ka
Mitsi = (moottoripyörä) MZ
Peevee = (henkilöauto) Volvo PV
Peevee = (mopo) Suzuki PV
Piivii = (henkilöauto) Volvo PV
Sete = (traktori) CTZ-15 tai 30
Setsi = (moottoripyörä) CZ
Setti = (moottoripyörä) CZ
TeDi = (henkilöauto) eräs Seat Cordoba TDi
Teinideeäks = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Teinideeäksä = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Teinideksi = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Tete = (traktori) DT 54 tai 75
TonnikakssataaÄLLÄ = (henkilöauto) eräs Lada 1200 L
Veevee = (henkilöauto) Volkswagen
Veksi = (henkilöauto) Vauxhall VX
Vevee = (henkilöauto) Volkswagen
Äkskorolla = (henkilöauto) Toyota Corolla DX
Ällälada = (henkilöauto) Lada L-mallit, esim. 1200 L
Ässä = (henkilöauto) Vauxhall Viva S Deluxe
ÄsÄllä = (henkilöauto) Vauxhall Viva SL90
ÄsÄllä = (henkilöauto) eräs Lada 2107 eli 1200 SL
Esitettyjen nimien lukumäärä: 34


Siirry seuraavaan alalukuun D:4.4 Numeroilmausten käsittely