Kontaminaatio – Kulkine.netD:4.5 Kontaminaatio

Kontaminaatiolla tarkoitan sitä, että kaksi erillistä kielenyksikköä, esimerkiksi nimeä, yhtyy toisiinsa ja muuttuu yhdistetyksi nimeksi, josta yhdysperäisyyttä ei tunnista ilman molempien originaalien tuntemista (vrt. Itkonen 1966: 201). Usein yhdistämiseen tarvittavat kaksi originaalia on tietoisesti valittukin siten, että niissä on vähintään yksi yhteinen äänne, mielellään useampiakin. Rasian ja askin kontaminoitumisen raskiksi (Itkonen 1966: 396) mahdollistaa siis molemmissa oleva -as-aines. Kontaminaatiota sanan- ja nimenmuodostusmekanismina on kuvattu tarkemmin luvussa C:1.4. Kulkineennimistön kontaminaatioissa yhdistetään yleensä kaksi nimeä niin muodon kuin merkityksen osalta.

Kontaminaation avulla muodostettujen kulkineennimien tulkinta puhtaiksi sekundäärinimiksi on arveluttava teko. Mitään semanttista ongelmaa ei ole niin kauan, kuin molemmat kontaminaation osatekijät eli originaalit ovat samantarkoitteisia. Linjakas tai linja-auto ja bussi voidaan hyvin yhdistää muotoon linjabussi, kuten kuopiolaistaustainen nuorehko opiskelijamies on puheessaan tehnyt. Mercedes-Benz taas lähes sisäheiton- tai haplologianomaisesti lyhenee muotoon Mersedenz. Talbot Horizonin lempinimi taas on Holpotti (Talpotti + Horizon).

Useissa tapauksissa yhdistettävät kaksi nimeä ovat kuitenkin lähes eri maailmoista ja syntyvä yhteisvaikutelma on humoristinen, sillä nimellä voidaan yleensä viitata ainoastaan siihen entiteettiin, johon vain jompikumpi originaaleista on viitannut. Ainoa poikkeus tästä säännöstä on aineiston nimi Natsun (Nissan + Datsun), jolla voidaan viitata sekä Datsun- että Nissan-merkillä myytyihin saman valmistajan autoihin. Normaalioloissa yhdistettävät nimet ovat eriviitteisiä. Opel Asconan nimeessä Aškoda tavanomaiseen Opel Asconaan yhdistyy mielikuva itäisestä Škoda-autosta. Semanttisessa mielessä syntyvä merkitys on kuitenkin vain osatekijöidensä summa, eikä syntyvä nimi näin ole syntyprosessissaan saanut mitään "ylimääräistä" kuten lisämerkityksiset sekundäärinimet.

Propreista kontaminoimalla tehdyt nimet:
Askoda = (henkilöauto) Opel Ascona
Budillakki = (henkilöauto) Buick
bösä = (linja-auto)
Escorvette = (henkilöauto) Ford Escort
Grantaunus = (henkilöauto) Ford Granada
Holpotti = (henkilöauto) Talbot Horizon
Joni = (polkupyörä) Jopo
Ladidas = (henkilöauto) Lada
Ladillac = (henkilöauto) Lada
Ladillak = (henkilöauto) Lada
Larsche = (henkilöauto) Lada
Larsse = (henkilöauto) Lada
Larvette = (henkilöauto) Lada
linjabussi = (linja-auto)
Mazskoda = (henkilöauto) Mazda
Mocus = (henkilöauto) Ford Mondeo
Nasu = (kuorma-auto) Sisu NA-110 tai NA-140BT
Natsun = (henkilöauto) Nissan tai Datsun
punnvõrr = (moottoripyörä) pieni
Raisu = (kuorma-auto) Sisu RA-140
Rasi = (kuorma-auto) Sisu SA-240
Resu = (kuorma-auto) Sisu 1997-
Serrari = (henkilöauto) eräs Ford Sierra
Sierraari = (henkilöauto) Ford Sierra
Skodilack = (henkilöauto) Skoda takavetoiset
Skodillac = (henkilöauto) Skoda
Skodillack = (henkilöauto) Skoda Octavia uudet mallit
Skorche = (henkilöauto) Skoda
Skorche = (henkilöauto) Skoda Coupé
Volssi = (henkilöauto) Volvo
Volvetti = (henkilöauto) eräs Volvo
võrlei = (mopo)
Esitettyjen nimien lukumäärä: 32

Virolaisia kontaminaationimiä ovat Scodillac 'Škoda' (Škoda + Cadillac) , Serrari 'Ford Sierra joka ohitti Sapakas-auton' (Sierra + Ferrari) ja Sierraari 'Ford Sierra' (Sierra + Ferrari). Lisäksi mopon yleisnimenä tunnetaan virossa kontaminaatiomuodoste võrlei (võrr + Harley).

Näitten kontaminaatioitse syntyneitten nimien humoristisuuden lisäksi niihin kätkeytyy usein myös faktatietoa. Ford Focus ja Ford Mondeo ovat sisarmalleja, joten ne sopivat hyvin rinnastettavaksi. Renault ja Sisu taas ryhtyivät 1990-luvun lopulla yhteistyöhön Sisu-nimen säilyessä myyntinimenä, mihin kansa reagoi muodostamalla kontaminaationimen. Volvon nimittäminen Volvetiksi Valmetin mukaan taas viittaa toisaalta yritysten yhteistyöhön traktorinvalmistuksessa, toisaalta Volvo-autojen muihin ominaisuuksiin. Valtaosin kontaminaatioiden osapuolet ovat automerkkien nimiä. Ladalla on kuitenkin myös nimi Ladidas, joka lienee kontaminoitunut propreista Lada ja Adidas. Tätä kontaminaatiota ovat saattaneet edistää sen tapaiset riimittelyt kuin laa daa, daada daada (Sammy Babitzin: Daa da daa da) ja laada dii, laada daa (Marion Rung: Mirjamin laulu) sekä Saab-lähtöinen kenkäskeema.

Selvästi sarjan muodostavat puolustusvoimien käytössä olevien Sisu-kulkineiden nimet. Maasto-Sisusta on lyhentynyt Masi 'Sisu SA-150', Nauha-Sisusta 'Sisu NA-110 tai NA140BT' Nasu, Panssari-Sisusta 'Sisu XA-180 tai -185' Pasi ja Raskaasta Masista 'Sisu SA-240' Rasi. Mahdollisesti kontaminaatio on myös Sisun RA-140-mallin nimi Raisu.


Siirry seuraavaan alalukuun D:4.6 Muut menetelmät