Muut menetelmät – Kulkine.netD:4.6 Muut menetelmät

Puhtaita sekundäärinimiä voidaan tuottaa myös muutamilla vähemmän käytetyillä menetelmillä, joista seuraavaksi sananen.

D:4.6.1 Reduplikaatio

Reduplikaatio on Itkosen (1966: 241) primitiivisenä pitämä sananmuodostus- ja taivutusmenetelmä, joka suomessa on hänen mukaansa lähinnä sananmuodostuksen esimuoto. Suomessa reduplikaatio ei ole erityisen frekventti kielenpiirre. Aineistoonkin on sattunut vain muutama reduplikatiivinen muodoste. Cadillac-auton lempinimeksi on mainittu Cädä cädä, joka rinnastuu sellaisiin reduplikatiivisiin konneksioihin kuin pälä pälä ja Itkosenkin mainitsema kulkee kulkee. Reduplikaattinen lienee myös Ferrari-auton nimi Fefe. Vaikka konsonantisto vaihtuukin, vahvasti reduplikatiivinen sävy on myös Chrysler-autojen vanhassa nimessä Hyrysysy. 1900-luvun alusta oleva hyrysysy ei tosin ole appellatiivistunut Chryslerin nimestä, sillä Chrysler-autoja alettiin valmistaa 1920-luvulla. Hyrysysy-sanan historiasta ks. Kotuksen kieli-ikkunat 2002. Virolaisia reduplikatiivisia kulkineennimiä ei ole tiedossani (tosin virolaisia nimiä onkin aineistossa vain neljännes suomalaisten nimien määrästä).

D:4.6.2 Sekaus

Sekauksella tarkoitan nimessä olevien ainesten paikanvaihtoa. Aines voi tarkoittaa yksittäisiä äänteitä (metateesi), tavuja tai suurempia kokonaisuuksia. Kun Chevrolet'sta tulee Servoletti ja Chrysleristä Hyrsleri, kyseessä on lähinnä metateesi, äänteiden tai tavujen paikanvaihto ääntämisen helpottamiseksi. Äänteiden ja tavujen paikkaa voidaan kuitenkin vaihtaa myös esimerkiksi humoristisista syistä ja muuntelua tavoitellen. Näkemykseni mukaan kaikki muuntelu kytkeytyy ihmisten kokemuksiin erehdyksistä ja muuntelun tulkinta erehdysten tulkintaan. Kun siis metateesi ja vaikkapa loppuheitto ovat termejä, joita käytetään ikään kuin vahingossa tapahtuvasta muuntumisesta, olisi ehkä syytä yleisemminkin keskustella, voidaanko niitä käyttää myös tietoisesti tehtävästä muuntelusta, lyhentämisestä tai leikittelystä äänteiden paikkaa vaihtamalla. Olen joka tapauksessa päätynyt käyttämään uutta termiä sekaus, sillä se on metateesiä laajempi. Ensiksikin on olemassa varsin tietoiselta vaikuttavaa metateesin kaltaista muuntelua: Glof ∼ Gloffi 'Volkswagen Golf' ja Exsortti 'Ford Escort'. Edelleen sekauksen alle kuuluvaa sanakieppiä tai spoonerismia taas on Välikopan Escortina tunnetun Ford Escort mk2:n nimi Koliväppä. Äänteiden ja tavujen paikanvaihtojen lisäksi nimi voidaan myös uudistaa lukemalla se takaperin (Dorf, ovloV). Tällainen on erityisen luontevaa kulkineennimille, sillä autojen keulassa olevat nimet luetaan edellä ajavan auton peileistä takaperin. Tätä hyödyntääkseen monien yritystenkin mainosteippaukset autoissa ovat peilikuvina. Peräti kokonaisten osien paikkaa vaihtamalla Fiat Scudo EL -mallista on saatu hienosti eteläeurooppalaiseen alkuperään viittaava yksilönnimi El Scudo. Tämän tyypin nimiä ei ole virolaisessa aineistossa.

Aineisten paikkaa vaihtamalla tehdyt sekundäärinimet:
Aksoona = (henkilöauto) Opel Ascona
Chervoletti = (henkilöauto) Chevrolet Chevroletti
Dorf = (henkilöauto) Ford
Exsortti = (henkilöauto) Ford Escort
fiutsika = (henkilöauto)
Glof = (henkilöauto) Volkswagen Golf
Gloffi = (henkilöauto) Volkswagen Golf
Hyrsler = (henkilöauto) Chrysler
Hyrsleri = (henkilöauto) Chrysler
Karpiisi = (henkilöauto) Chevrolet Caprice
kipajalka = (polkupyörä)
Koliväppä = (henkilöauto) Ford Escort mk 2
Kyrseli = (henkilöauto) Chrysler
Loffi = (henkilöauto) Volkswagen Golf
Ovlov = (henkilöauto) Volvo
Servo = (henkilöauto) Chevrolet
Servoletti = (henkilöauto) Chevrolet
Simpan hetekka = (henkilöauto) eräs Citroen BX vm 1986
stykkeli = (polkupyörä)
Supura = (henkilöauto) Subaru
Esitettyjen nimien lukumäärä: 20

D:4.6.3 Epävirallisen nimen lainaaminen

Sitaattilainoja

Sitaattilainat ovat elementtejä, jotka lainataan kielestä toiseen tarkalleen samanmuotoisina. Sitaattilainaa voidaan pitää sekundäärinä kielenaineksena, koska sekä sen formatiivi että semeemi on lainattu lainanantajakielestä eikä ns. lisämerkitystä tavoitella. Koska tässä tutkimuksessa käsitellään kulkineitten epävirallisia nimiä, sitaattilainanimetkin ovat epävirallisia nimiä. Vaikka siis esimerkiksi Ford-nimi eittämättä on sitaattilaina, siitä on tarpeetonta puhua tässä.

Joistakin lyhyistä nimistä on hankala sanoa, ovatko ne lyhentyneet muotoonsa suomessa vai onko ne lainattu valmiiksi lyhentyneinä. Varsin varmasti lainatavaraa ovat esimerkiksi Alfa 'Alfa Romeo', Cuda 'Plymouth Barracuda', T-bird 'Ford Thunderbird', Chev 'Vauxhall Chevette' ja Chevy 'Chevrolet'. Alfa ja Cuda voisivat yhtä hyvin olla suomessakin syntyneitä, ja näin ollen ne onkin rakenteensa puolesta voitu hyvin käsitellä aiemmissakin luvuissa.

Varmoina sitaattilainoina voidaan pitää pitkiä vieraskielisiä nimiä. Tällaisia ovat Aardwark 'Kenworth T600 -kuorma-auto', Der Panzerwagen 'Mercedes-Benz 140', Droop Snoot 'Vauxhall Firenza HP', Fix OR Die 'Ford', Freightball ja FreightShaker 'Freightliner-ka.', KW eli K-Whopper 'Kenworth-ka.' ja Topolino 'Fiat 500 Nuovo'. Samanveroisina voisi pitää myös mukaelmalainoja, joissa kirjoitusasu mukailee mahdollisimman tarkoin alkukielen äänneasua ja jotka eivät ole sävyttyneitä. Tällainen nimi on esimerkiksi vuosien 1955 ja -57 välillä valmistettua Ford Thunderbird -mallia tarkoittava nimi Eerliböördi. Vähemmän vieraskieliseltä näyttää äänneasunsa puolesta Hoppa 'Ford', joka kuitenkin lienee ruotsalaislaina (ks. aineistotietokantaa).

Käännöslainoja

En ole tehnyt erikielisiä kulkineennimiä vertailevaa tutkimusta. Esimerkkeinä käännöslainoista voidaan kuitenkin mainita Lehtisammakko 'Opel 4/12 PS' → saks. Laubfrosch ja Punanen paholainen 'Ferrari' → engl. Red Devil.

Lainoja virossa

Viroon saapuneita sitaatti- tai erikoislainoja ja varsin yleisesti siellä tunnettuja ovat ainakin suomesta saadut Bemar ~ Bemari ~ Pemar 'BMW', Volkar ∼ Volkkar 'Volkswagen', Mersu 'Mercedes-Benz' ja Mitsu 'Mitsubishi'. Yhtä suomalaisia mutta oletettavasti käytössä harvinaisempia ovat Fordin Cosworth-mallien nimet Cossu ja Kossu. Virolaisempi asu olisi nimittäin *Kosu. Uskoisin myös, että Moskvitšin nimi Mosse olisi suomalaista perua, sillä Mosu vaikuttaa virolaisemmalta. Toisaalta Mosse on erittäin vakiintunut, mikä puoltaisi sen virolaista (tai venäläistä) alkuperää. Kiinnostavaa on, että juuri -ari- ja -u-loppuisia suomenkielisiä kulkineennimiä on lainattu viroon. Ilmeisesti nimet ovat olleet niin frekventtejä Suomessa, että ne on omaksuttu myös viroon. Kaikkein tavanomaisimpina ja kauan sitten neutraalistuneina (jos niillä on koskaan mitään sävyä ollutkaan) niminä nämä ovat saattaneet olla tuttuja jo neuvostoajalta Suomen televisiosta, jota Pohjois-Virossa innokkaasti katseltiin. Näin merkitkin ovat varmasti tulleet virolaisille tutuiksi. Huomattavaa on, että suomalaisissa kulkineennimissä hyvin yleisen -kka-tyypin nimiä ei ole sellaisenaan lainattu viroon. Johdostyyppi on ilmeisesti viroon sopimaton. Vaikka viron -kas-johdin onkin hyvin yleinen ja täysin produktiivi nykyään, saattaa silti olla että aineiston nimet Harlikas 'Harley-Davidson' ja Gänksteri Sitikas 'Citroën TA' ovat virolaiseen asuun mukautuneita lainoja suomesta. Päinvastaiseen suuntaan lainattu taas saattaisi olla Ladan nimi Lata. D voidaan toki substituoida suomessakin t:llä, mutta virossa prosessi on säännönmukainen ja monet Ladan omistajat ovat saattaneet Virossa liikkuakin.

Lainoja venäjästä taas ovat Mers ∼ Merss 'Mercedes-Benz', Šassii (esim. T-16M) ja velatšipeet 'polkupyörä'. Самоходные шасси on traktorityyppi, jossa traktorin nokan paikalla on kipattava lava. Venäjän äänneasu on vaikuttanut myös saksalaisten E-maatalouskoneitten nimeen Jee. Venäjän E-kirjain nimittäin lausutaan aina jee, kun taas pelkkä sananalkuinen ee merkitään kirjaimella Є. Alun perin englannin kielestä viroon lainattuja nimiä ovat ainakin Chevy eli Tševi 'Chevrolet', Scooby eli Skuubi 'Subaru' ja Jag eli Djääg 'Jaguar'. Nämä ovat saattaneet kulkeutua viroon useittenkin kielten kautta, mutta originaali on kuitenkin englanninkielinen.

Esimerkki vironkielisestä käännöslainasta on nimi Jumalanna 'Citroën DS' → ransk. Déesse.

Aineistoa epävirallisen nimen lainaamisesta:
Aardwark = (kuorma-auto) Kenworth T600
Bemar = (henkilöauto) BMW
Bemari = (henkilöauto) BMW
Bemu = (henkilöauto) BMW
bike = (polkupyörä)
bisykkeli = (polkupyörä)
bulldokki = (linja-auto) jossa moottori etuakselin alla
bussi = (linja-auto)
Buumer = (henkilöauto) BMW
Böödi = (henkilöauto) Pontiac Firebird
Caddy = (henkilöauto) Cadillac
Cadi = (henkilöauto) Cadillac
Chev = (henkilöauto) Vauxhall Chevette
Chevi = (henkilöauto) Chevrolet
Chevy = (henkilöauto) Chevrolet
Chevy = (henkilöauto) Chevrolet
Cossie = (henkilöauto) Ford Sierra,Escort RS Cosworth
Cossu = (henkilöauto) Ford Cosworth-mallit
Cossy = (henkilöauto) Ford Sierra,Escort RS Cosworth
Cuda = (henkilöauto) Plymouth Barracuda
Cäddi = (henkilöauto) Cadillac
Cädi = (henkilöauto) Cadillac
Deuce = (henkilöauto) Ford 1932 Coupé
dosa = (linja-auto)
Droop Snoot = (henkilöauto) Vauxhall Firenza HP
Eldo = (henkilöauto) Cadillac Eldorado
Elviscädi = (henkilöauto) Cadillac vm 1954-56
felosipedi = (polkupyörä)
Ford-hoppa = (henkilöauto) Ford
Freightball = (kuorma-auto) Freightliner
FreightShaker = (kuorma-auto) Freightliner
Hoppa = (kulkine yleensä) Ford
HoppaHeikki = (henkilöauto) Ford alun perin T-malli
Hoppaloora = (henkilöauto) eräs Ford Mondeo
Hoppavoortti = (kuorma-auto) Ford 1930-40-l.
Hävittäjä-Hoppa = (kuorma-auto) Ford 40 1939-45
Jag = (henkilöauto) Jaguar
Jumalanna = (henkilöauto) Citroen DS
K-Whopper = (kuorma-auto) Kenworth
Klässiks-Sevi = (henkilöauto) Chevrolet vm.1955-1957
Kossu = (henkilöauto) Ford Cosworth-mallit
Kuningascädi = (henkilöauto) Cadillac 1959
Kutistettu Cädi = (henkilöauto) Cadillac vm. 1961-62
KW = (kuorma-auto) Kenworth
Kädi = (henkilöauto) Cadillac
Kääpiöcädi = (henkilöauto) Cadillac 80-luvun pienemmäy Cadillacit
Kääpiöcädi = (henkilöauto) Cadillac vm 61-62
Landy = (maastoauto) Land Rover
lastibiili = (kuorma-auto)
Lehtisammakko = (henkilöauto) Opel 4/12 PS 1920-luvulta Kuva (kuvan lähdeviite)
Leitgreitti = (henkilöauto) Chevrolet vm 1958-1964
masina = (henkilöauto)
Merc = (henkilöauto) Mercury
Mers = (henkilöauto) Mercedes-Benz
Merss = (henkilöauto) Mercedes-Benz
Mersu = (henkilöauto) Mercedes-Benz
Mitsu = (henkilöauto) Mitsubishi
mootik = (moottoripyörä)
Mosse = (henkilöauto) Moskvits
Poyny = (henkilöauto) Pontiac
Pualmoottori-Chevy = (henkilöauto) Daewoo
Punanen paholainen = (henkilöauto) Ferrari
rekka = (kuorma-auto) suuri auto
Screaming Chicken = (henkilöauto) Pontiac Firebird Trans Am
Sevi = (henkilöauto) Chevrolet
Siipicädi = (henkilöauto) Cadillac vm. 1959 Kuva (kuvan lähdeviite)
Sitra = (henkilöauto) Citroen 2CV "Citroën-tehtaan kansanauto"
Skodillac = (henkilöauto) Skoda
Skuubi = (henkilöauto) Subaru
Skuubi = (henkilöauto) Subaru
Stalinets = (traktori) CTZ C-80 tai C-100 tai T-100
sykkel = (polkupyörä)
T-bird = (henkilöauto) Ford Thunderbird
Tin Lizzie = (henkilöauto) Ford T
Topolino = (henkilöauto) Fiat 500 Nuovo
Trabi = (henkilöauto) Trabant
Tsiguli = (henkilöauto) Lada
Vaux = (henkilöauto) Vauxhall
velatšipeet = (polkupyörä)
velo = (polkupyörä)
velo = (polkupyörä) vanha ja ritisevä
Vette = (henkilöauto) Chevrolet Corvette
Vickie = (henkilöauto) Ford 1932 Victoria Sedan
Vicky = (henkilöauto) eräs Ford Crown Victoria
Viiksi-Hoppa = (henkilöauto) Ford T Kuva (kuvan lähdeviite)
Viiksiniekka-Hoppa = (henkilöauto) Ford T Kuva (kuvan lähdeviite)
Volkar = (henkilöauto) Volkswagen
Volkkar = (henkilöauto) Volkswagen
Zhiguli = (henkilöauto) Lada
Ševi = (henkilöauto) Chevrolet
Žigull = (henkilöauto) VAZ eli Lada
Esitettyjen nimien lukumäärä: 91

Käytännössä on niin, että kohtalainen osa suomalaisista epävirallisista kulkineennimistä tavalla tai toisella pohjautuu vieraskielisiin epävirallisiin kulkineennimiin. Lainanantajakieliä ovat olleet ainakin ruotsi ja englanti, ilmeisesti joskus myös venäjä. Tämä on kuitenkin vain aavistusta, joka pohjautuu muutamiin sporadisiin hakukokeiluihin ja yksittäisten nimien taustoja selvitellessä syntyneisiin satunnaishavaintoihin. Lisäksi joskus toisessa kieliyhteisössä käytössä olevaa nimeä nimi-idealtaan muistuttava suomalainen epävirallinen nimi on saattanut syntyä itsenäisestikin, onhan kyse toki samasta ja samanlaisesta tarkoitteesta. Tällaisen selvittäminen vaatii kuitenkin aivan oman tutkimuksensa ja ennen kaikkea vastaavien tutkimusten tekemisen myös näihin kieliin kuuluvasta kulkineennimistöstä.


Siirry seuraavaan alaukuun D:4.7 Koonti puhtaiden sekundäärinimien muodostamisesta