Lähteet, liitteet, tekninen toteutus – Kulkine.net


H. Lähteet, liitteet, tekninen toteutus

Tämä osio H sisältää varsinaista väitöskirjaa eri tavoin täydentävää materiaalia. Luvussa H:1 on tutkielman lähdeluettelo. Luvussa H:2 taas on erilaisia liitteitä liittyen lähinnä aineiston keruuseen. Kolmas luku on humanistisen tiedekunnan ohjeen edellyttämä kuvaus sähköisen väitöskirjan toteutuksesta (H:3).