Vokaalien mukauttaminen – Kulkine.netD:3.4 Vokaalien mukauttaminen

Vierasperäisten nimien vokaaliston mukauttaminen suomeen näyttää sekavalta ja monimutkaiselta ilmiöltä, jos tarkastellaan nimien kirjoitusasuja. Monien vanhojen kielten kirjoitus- ja ääntöasut ovat päässeet erkaantumaan toisistaan varsin pahoin. Epäselvän tilanteen ja muiden syiden vuoksi monet nimet onkin mukautettu suomeen vain kirjoitusasun perusteella. Tässä luvussa käsitellään kuitenkin vain sellaisia nimiä, jotka on mukautettu toisin, enemmän tai vähemmän äänneasun perusteella.

D:3.4.1 Painollisen vokaalin pidentyminen

Yleinen substituutiosääntö on, että alkukielessä painollisen tavun vokaali pidennetään, kun sana tai nimi lainataan suomeen. Suomalainen kielenkäyttäjä oikeastaan kuulee painollisen vokaalin automaattisesti pitkänä. Vastaavasti vieraskielisessä originaalissa lyhyenä ääntyvä mutta pitkänä kirjoitettu vokaali tulkitaan suomessa lyhyeksi.

Vierasperäisen originaalin painollinen vokaali on substituoitu pitkällä vokaalilla nimissä Foordi ~ Foorti ~ Voorti ~ Voortti 'Ford' (sekä useita nimiä, joissa vastaava perusosa), Helsteenin auto 'Linjaliikenne Soini Hellstenin linja-auto', Jaava 'Jawa-moottoripyörä', Jaguaari 'Jaguar', Kataliina 'Pontiac Catalina', Kavaljeeri 'Chevrolet Cavalier tai Vauxhall Cavalier', Koota ~ Skooda 'Škoda' sekä 2 nimeä, joissa Skooda-perusosa, Koukaari 'Mercury Cougar', Kupee 'Cadillac Coupé de Ville', Lamporkiini 'Lamborghini-traktori', Lesaapre eli Saapre 'Buick LeSabre', Merkkuuri 'Mercury', Merseedespeenis 'eräs Mercedes-Benz', Oktaavia 'Škoda Octavia', Ooppeli 'Opel', Panoraamaooppeli '1950-luvun Opel Rekord', Pesoo 'Peugeot', EdustusPoloneesi 'eräs FSO Polonez', Kolmepuolikas Rooveri 'Rover 350 -moottoripyörä', Saratooka 'Chrysler Saratoga', Senaattori 'Opel Senator', Soobra 'eräs Tunturi Cobra -polkupyörä', syykkeli ∼ tsyykkeli 'polkupyörä' (← ruots. cykel), Tiikeri 'Tunturi Tiger -mopo' (myös lisämerkityksinen), Uuno 'Fiat Uno', Kuplavaakeni 'Kuplavolkkari' (← Kupla + Volkswagen) ja Volksvaakkeni 'Volkswagen', Viipperö 'Dodge Viper tai Chrysler Viper', Viiatti ∼ Fiiatti sekä muutamia nimiä, joissa nämät ovat perusosana.

Hyperkorrekteja vokaalin pitenemisiä sisältävät nimet Voresteeri 'Subaru Forrester', Amazooni 'Volvo Amazon', Amerikaani 'Rambler American' ja Rystaali 'Zetor Chrystal Palace -traktori 1970–80-luvuilta'. Muodot saattavat perustua virheelliseen suomalaiseen ääntämykseen tai pyrkimykseen luoda tietynmuotoisia suomalaisia sanoja. Pitkä vokaali nimittäin näyttää säännöllisesti olevan näissä nimissä toisessa tavussa lopusta luettuna, siis sivupainollisessa tavussa.

D:3.4.2 Muut vokaaliston muutokset

Sanojen vokaaliston mukauttaminen suomeen näyttää kirjallisessa esityksessä monimutkaiselta, mutta ei ole. Ainoa sääntö on, että suomalainen kirjoitusasu seuraa näissä kansankielisissä muodoissa suomalaisen kielenkäyttäjän kuulokuvaa vieraskielisestä nimestä. Cadillacista siis tulee Kädilläk(ki) ja Casesta Keissi, New Holland -traktori taas mukautuu Nyyhollanniksi. Englannin vokaaliston mukautumista suomeen on tutkinut Maisa Martin (1993: 93–95). Muiden kielien äänteiden havaitsemista ja suomalaistamista tuskin on tutkittukaan.

Erityisen säännöllisesti englannin sananloppuisesta y:stä tulee suomen i. Näin on tapahtunut Cadillacin englanninkielisestä lempinimestä Caddy juonnetussa suomalaisessa nimessä Cädi ~ Kädi ja vastaavassa Chevrolet'n Chevy-nimestä juonnetussa Sevi-nimessä. Cädi on myös perusosana kahdeksassa nimessä ja Sevi yhdessä. Muita englannin y:n i-nä säilyttäneitä nimiä ovat Loitti 'Lloyd', Merkkuri ~ Merkkuuri '(Ford) Mercury', Piskaini 'Chevrolet Biscayne', Plimutti 'Plymouth', Saniainen eli Sanni 'Nissan Sunny' sekä Toyota-autojen nimet Toikka, Toiota, Toitsi, Toitsu ja Toizi. Tarvittaessa y voidaan korvata myös puolivokaalilla j. Tarvittaessa tarkoittaa asemaa sanan alussa tai kahden vokaalin välissä. Englannin y on korvattu j:llä nimissä Jammu 'Yamaha-moottoripyörä', Jorkkeri eli Jorkki 'Chrysler New Yorker' ja Tojo eli Tojota 'Toyota'. Lisäksi Tojota-aines sisältyy perusosana nimeen Poppitojota 'Toyota Corolla DX'. i on muuttunut puolivokaaliksi myös nimessä Kavaljeeri, jolla voidaan viitata yhtä hyvin Chervolet Cavalieriin kuin Vauxhall Cavalieriinkin.

Myös englannin sananloppuinen -ey-yhtymä mukautuu usein suomen i-äänteeksi – jolta se kuulostaakin. eyi sisältyy nimiin Harlikka ~ Harrikka 'Harley-Davidson-moottoripyörä', Manki 'Honda Monkey', Massikka 'Massey-Ferguson' ja rollikka ~ trollikka (engl. trolleybus, lainasana tosin luultavimmin tullut venäjän kautta). Kuulokuvan perusteella y on suomalaistettu ai­-yhtymäksi myös nimissä Kraisleri ja Kraisu 'Chrysler'. iuu -muutos taas sisältyy nimiin Hundai 'Hyundai' ja Trumppa 'Triumph'. Poikkeuksellisesti nimen kirjalliseen muotoon perustunee Ukko-Leukku-nimen 'Leyland 2100 -traktori' perusosa. Tällöin y → u olisi vokaalisointuun perustuva muutos. Ääntöasun mukainen Leikku kuulostaisi nimittäin täysin suomalaiselta, kirjalliseen originaaliin perustuva Leykky taas hiukan erikoiselta -ey-diftongin harvinaisuuden vuoksi.

Muita vieraskielisten vokaaliäännösten suomalaiseen tulkintaan perustuvia muutoksia sisältäviä nimiä ovat Beikkeri 'Studebaker' (a → ei), Keissi 'Case-traktori' (a → ei), Teivitti 'David Brown -traktori' (a → ei), Tempsi ~ Temsi 'Ford(son) Thames -ka. 1940-luvulta' (a → ei → e), Cadillac-autojen nimet Käkkis, Käkky, Käkkylä, Kärilläkki, Kätiläck ja Kätinläkki (a → ä), Rämbleri 'AMC Rambler' (a → ä), Rämpylä 'AMC Rambler' (a → ä), Tärtti 'Dodge Dart' (a → ä), Ääspeni 'Dodge Aspen' (a → ä), Leitgreitti 'Chervolet "Late Great" 1958–64' (ate → eit, ea → ei), Piskaini 'Chevrolet Biscayne' (e → i), Siitti 'Seat' (ea → ii), Hiipsteri 'Jeep' (ee → ii), Liitvoodi 'Cadillac Fleetwood' (ee → ii), Klaimppari 'Volkswagen Kleinbus' (eiai), Nyffi eli Nyyhollanti 'New Holland -traktori' (ew → yy), Nyyportti 'Chrysler Newport' (ew → yy), Töyri 'Steyr-traktori' (ey → öy), Nuffetti 'Nuffield-traktori' (mahdollisesti ieei), Böödi 'Pontiac Firebird' (mahdollisesti ← Birdie; iröö), TöPööt 'eräs Fort Thunderbird' (ir → öö; the → tö ), Tiiböördi 'Ford Thunderbird' (ir → öör), Manki 'Honda Monkey' (o → a), Kupee 'Cadillac Coupé de Ville' (ou → u), Plimutti 'Plymouth' (ou → u), Prauni eli Rauni 'David Brown -traktori' (ow → au), Saniainen eli Sanni 'Nissan Sunny' (u → a), Döfääni 'Renault Dauphine' (au → ö, in → ään; ääntämys on oikeastaan dauphin-sanan, ei vastaavan feminiinin mukainen), Renoo 'Renault' (au → o) ja Skveärbirdi 'Ford Thunderbird "Square Bird" 1958–1960' (uare → eär).


Siirry seuraavaan alalukuunD:3.5 Muut muutokset (mm. meta- ja epenteesi)