Muut muutokset (mm. meta- ja epenteesi) – Kulkine.netD:3.5 Muut muutokset (mm. meta- ja epenteesi)

D:3.5.1 Konsonantin vokaaliutuminen

Wartburg-nimen g on kadonnut tai vokaaliutunut i:ksi alkukielen mukaisesti. Vokaalin ja konsonantin yhdistelmästä syntyneet pitkät vokaalit on käsitelty vokaaliston yhteydessä.

D:3.5.2 Metateesi

Assimilaation lisäksi ääntämistä voidaan helpottaa siirtämällä äänteitä toisiin paikkoihin sanassa. Metateesia on hyödynnetty erityisesti muokattaessa Chevrolet- ja Chrysler-nimiä suomalaiseen asuun. Chevrolet'stä on saatu Chervoletti, Kervoletti, Servo ja Servoletti, ja onpa viimeisen nimivariantin muotoa ihmetelty Aamulehden mielipidekirjoituksessakin (AL 29.9.2005). Kirjoittaja pitää vr-yhtymän metateettista muuntumista suomen fonotaksin sallimaksi rv-yhtymäksi taitamattomuutena. Chrysler-nimestä taas on saatu y- ja r-äänteiden paikkaa vaihtamalla Hyrsler, Hyrsleri, Hyrysysy ja Kyrseli. Metateettisia muutoksia sisältävät myös nimet Glof ∼ Gloffi 'Volkswagen Golf' ja Karpiisi 'Chevrolet Caprice', joskin ainakin ensimmäisessä nimessä kyse lienee enemmänkin erikoisuuden tavoittelusta kuin ääntämisen helpottamisesta.

D:3.5.3 Epenteesi ja muut säännöttömät konsonanttien lisäykset

Epenteettisen muutoksen sisältäviä nimiä ovat Tempsi 'Ford(son) Thames kuorma-auto', Tykynokkatempsi 'Ford Thames -traktori', Puutempsi 'puukorinen Ford Thames -kuorma-auto' ja Sotakempsu 'GMC-ka. 1940-luvun alusta'. Tämä ylimääräinen -p-aines on lisätty ääntämisen helpottamiseksi, koska suomen kielessä mss-yhtymä esiintyy vain vierassanoissa. Samantapaisia muutoksia on amerikansuomessakin (Virtaranta 1992: 25).

Outoa ylimääräistä konsonanttiainesta on ilmestynyt myös nimiin Bjuik 'Buick' (vastaa alkukielen ääntämystä), Kulteri 'eräs Kullervo-traktori', Mekkeri ja Mermeri 'Mercedes-Benz'. Proteesi on hyödynnetty vain yhden nimen luomisessa: Opel-auton nimi Noppeli on saanut alkuunsa n-äänteen.


Siirry seuraavaan alalukuunD:3.6 Hyperkorrektius