Bakronymisaatio – Kulkine.netD:5.3 Bakronymisaatio

D:5.3.1 Bakronyymin teoriaa

Lyhyt määritelmä

Kolmas tapa muodostaa lisämerkityksisiä ilmauksia on bakronymisaatio. Bakronyymit ovat akronyymien eli kirjainlyhenteiden vastakohtia: bakronyymissä virallisen nimen jokaiselle kirjaimelle on keksitty selitys. Kysymys on siis eräänlaisesta "takaperojohdosta": olemassa oleva kirjainlyhenne (esimerkiksi BMW) ikään kuin pidennetään takaisin lyhentämättömäksi sanaksi tai lauseeksi. Takaisinpidennyksen tuloksena syntyy yleensä useasta sanasta koostuva ilmaus, jossa sanojen (joskus myös tavujen) alkukirjaimet vastaavat kirjainlyhenteen kirjaimia. Koska syntyvä nimitys perustuu sekä viralliseen nimeen että kulkineen todellisiin tai fiktiivisiin ominaisuuksiin, eli on siis kaksoismotivoitu, näitä nimiä voidaan perustellusti pitää lisämerkityksisten sekundäärinimien eli väännösten luokkaan kuuluvana. Tyyppiin sisältyy sekä luontevia nimiä (Baijerilainen Mutteri-Wiritys) että funktioltaan arveluttavia rakenteita (Potkaise Etuovi Ulos, Gimma Ehdottaa Outoja Tyylejä).

Termin valinta

Pro gradu -tutkielmassani (2008) käytin ryhmän nimistä termiä Baijerilainen Mutteri-Wiritys-nimet, sillä saksalaisesta BMW-autosta käytetty ilmaus on luonteva ja prototyyppinen ryhmän kuvain. Ryhmän nimille tyypilliseen tapaan lähtölekseeminä toimiva virallinen lyhennenimi on kirjaintensa pohjalta palautettu pitkään muotoon, mutta tämä pitkä muoto ei kuitenkaan ole oikea (Bayerische Motoren Werke) vaan jotakin aivan muuta. Päädyin käyttämään kansainvälistä termiä bakronyymi (backronym), sillä aiemmin hahmottelemani termit retrolyhennenimi ja käänteislyhennenimi eivät olleet riittävän yksiselitteisiä. Termi bakronyymi on mukaelmalaina ja perustuu englanninkieliseen kontaminaatioitse syntyneeseen termiin backronym (back + acronym).

Bakronyymin muodostustekniikka

Bakronyymissä on kysymys lisämerkityksisestä sekundäärinimestä. Sekundääriydestä on kyse, koska aiempaa, yleensä virallista nimeä käytetään muuntelun lähtökohtana. Toisaalta kysymys ei ole puhtaasta sekundäärinimestä, koska nimeen sisältyviä kirjaimia sanoiksi muunnettaessa kirjainten väliin sijoitetaan kielenainesta siten, että lisämerkityksiä syntyy. Kyse on kyllä lekseemihakuisesta muuntelusta, mutta vain sen ääritapauksesta. Koko alkuperäinen sana käytetään, ja muunnelma toimii sekundäärinimille ominaiseen tapaan linkkinä alkuperäiseen nimeen. Joidenkin näkemysten mukaan nimityyppiä voi pitää jopa Suomen kansan arvoitusperinteen jatkona (Ammondt 2007).

Bakronyymi lähtee perustilanteessa siitä, että kyse on lyhenteen uusiotulkinnasta. Syntyvän nimen pituuteen vaikuttaa eniten lyhenteessä olevien kirjainten lukumäärä – mitä pidempi lyhenne, sitä pidempi lisämerkityksinen sekundäärinimikin. Pitemmän lauseen tai lausekkeen lisäksi syntyvä nimi voi olla lyhytkin (Volvo PV → PuttiVolvo, PulloperseVolvo ja PönttöVolvo). Aina ei kuitenkaan edes ole tarpeen, että originaalina oleva nimi olisi todellisuudessa lyhenne. Saabista saadaan Sämsta Av Alla Bilar 'huonoin kaikista autoista' ja Fordista Fossiilin Omistaa Ruma Dekaani, vaikka vain Saab on lyhenne. Merkkinimet ovat kuitenkin perinteisesti olleet lyhenteitä, ja tämä on ollut yleisesti tiedossa, minkä osoittaa virallisen Renault-merkkinimen tausta: Aikoinaan kolmen Renault'n veljeksen omistama firma nimittäin takavarikoitiin valtiolle, ja sen nimeksi tuli Regie Nationale des usines Renault (MB 5/1995) – sointuvat sananalut tuskin ovat vain silkkaa sattumaa.

Yleensä kaikki lähtölekseemin kirjaimet hyödynnetään uuden sanan alkuina (Ford → Fossiilin Omistaa Ruma Dekaani). Yhdyssanan osat ovat tässä useimmiten itsenäisen sanan veroisia (Pantu Eestä Uusix Gallialaisella Erikoisuudella, OrjaTyönä). Joissakin tapauksissa on hyödynnetty kaksikin kirjainta kerralla (RieSa ja RiSa 'Audin RS-mallit', VALtion MEtalliTähteet 'Valmet-traktori'), jolloin tuloslekseemi jää tietysti lyhemmäksi. Kaikille näille bakronymisaatiotavoille on käytännössä löydettävissä malli akronymisaatio- eli lyhentämiskäytännöissä, joten ne ovat täysin loogisia.

Nimityypin ikä ja tulo Suomeen

Nimityypin iästä ei ole tarkkaa tietoa. Ainakin Mobilisti-lehden (1/1997: 72) mukaan DKW-kulkinemerkistä olisi käytetty saksankielistä letkautusta Des Knaben Wunsch 'pikkupojan toive' jo 1900-luvun alussa. Bakronyymit eivät sinänsä ole tuulesta temmattu idea. Kielen (oikeammin kielten, koska kyseessä on kansainvälinen ilmiö) käyttäjät ovat oppineet mallin, että monien autonvalmistajien nimet ovat lyhenteitä, esimerkiksi Fiat (Fabrica Italiano Automobilia Torino) ja Saab (Svenska Aeroplan AktieBolag). Nimeämismallin iästä ei suomessa ole varmaa tietoa, mutta Hämäläinen (1955: 253, 256) mainitsee, että DKW-kulkineen nimi Tekovika on jatkosodan jälkeiseltä ajalta ja että tällaiset nimet "eivät – – tyyppeinä ole mitään meidän aikamme keksintöjä". Voisi pitää todennäköisenä, että lyhenteiden tahallinen väärin purkaminen (bakronymisaatio) olisi yhtä vanhaa kuin itse lyhenteiden käyttökin. Kirjallisia kirjainlyhenteitä taas on käytetty ainakin 2000 vuotta (INRI) ja luultavasti kauemminkin.

D:5.3.2 Aineiston bakronyymejä

Bakronyymejä merkkinimistä

BMW

Suurin osa bakronyyminimistä perustuu kulkineitten merkkinimiin. BMW:n (Bayerische Motoren Werken) nimiä ovat Baijerilaisen Mutteri-Wirityksen lisäksi englanninkieliset Bob Marley and the Wailers ja Bob Marley Wagon. Nimet toimivat, sillä Bob Marley on Suomessakin tunnettu artisti. Laulaja Bob Marleylla oli todellisuudessakin Wailers-niminen yhtye, mutta hänen käyttämästään kulkineesta ei ole tietoa. Englanninkielisiä bakronyyminimiä on englanninkielisissä maissa käytössä paljon enemmänkin (Born Moderately Wealthy; Big Money. Why?), mutta näitä suomalaiset eivät ole aineistooni toimittaneet.

Fiat, Ford

Fiat-autojen nimiä ovat kulkineen käytettävyyttä arvostelevat Faijas Inttiin Aikoinaan Työnteli, Fakta: Iskarit Aina Tärisee ja Fantastiset Istuimet, Aina Tahmeat. Oikeasti Fiat on lyhenne sanoista Fabrica Italiano Automobilia Torino 'Torinon italialainen autotehdas'. Ford-autojen nimiä taas ovat Faijakin Osaa Raahautua Duuniin, Fakta: Ohittaa Romu-Datsunit, Falskillakin Ohjauksella Rullaat Diskoon, Fix OR Die ja Fossiilin Omistaa Ruma Dekaani. Nimet kuvaavat Fordin mainetta ehkä hieman varttuneempien ihmisten karkeatekoisena autona. Automerkinnimi Ford ei ole lyhenne, vaan perustuu yhtiön perustajan Henry Fordin sukunimeen.

IH, IFA, Nissan

International Harvester -traktorimerkin lyhenteestä IH on väännetty Ikuinen Harmi 'IH 475', joka kuvannee traktorinkäyttäjän kokemuksia kyseisestä traktorista. 1950-luvun itäsaksalaisen automerkin Ifan nimiä taas ovat Ilman Fasistien Apua ja Isin FaneriAuto. Ensimmäinen nimi kuvaa sarkastisella tavalla Itä-Saksan puolelle jääneitten autotehtaitten sosialisointia. Isin FaneriAuto taas kuvaa pula-aikana käytettyjä automateriaaleja. IFA on lyhenne joko nimestä Industrie-vereinigung Volkseigener Fahrzeugwerke tai Industrieverband Fahrzeugbau. Nissan-autolla on vain yksi bakronyyminimi, Näin Iso Susi Saattaa Alkaa Nolottaa. Nissan on lyhennetty sanoista Nippon Sangyo 'Japanin teollisuus'.

Opel ja Peugeot

Nimityypin ehdottomia attraktiokeskuksia vaikuttaisivat olevan Opel- ja Peugeot-autot. Opelin nimiä ovat Ohjautuu Puihin Etuset Linkussa; Oikein Paksulti Eristettyä Läkkipeltiä; Oitis Pois Euroopan Liikenteestä; Olen Jäässä, En Liiku; Olen Paska, En Liiku; Omistaa Pankki, Elämäni Lainasin; Omistaa Petoviili, Elä Liftoo; Omistaja Pikkumainen, Elä Laenoo; Omistajani Pelkää Että Lahoan; On Persaukisten Eka Lelu; On Poistettava Ehdottomasti Liikenteestä; Onnea Potilaille! Elinsiirrot Lisääntyy; Onnellisen Pojan EnsiLelu; Onnellisen Pojan Ensimäinen Lelu; OpiskelijaPojan Ensimmäinen Lelu; Orjuuttaa Pojan Elinikäiseen Lainaan; OrpoPojan EnsiLelu; Osta Papattava Erämaan Laiva ja Osta Poes, Elä Laenoo sekä muodollisesti virheellinen Opet Paska, Älä Liiku. Peugeot'n nimiä taas ovat Paikkaa Ensin Uutta Gallialaistas, Ennenkuin Ojitat Tienpenkat; Pantu Eestä Uusix Gallialaisella Erikoisuudella, OrjaTyönä; Paskat, En Usko! Gallialainen Ehtii Ohittaa Transun!; Paukkuva Etova Uusi Gallialainen Ei Ole Tervetullut; Pelasta Enkelini Ulos Gamalan Etovasta OviTärystimestä; PErsaukisen Uljas Gallialainen Ei Ole Tervetullut; PErsaukisen Uljas Gallialainen Ei Ole Tyylikäs; PErsaukisen Uljas Gallialainen Ei Ole Tyyris; Pidätelkäähän Ekonomit Uhoanne, Grankullasta Ei Ouluun Työnnetäkään; Pierais Eli Ulosa, Gauniix Et Osaa Tavata; Pirättelehä Ekonomi Uhoos, Gallialaises Ei Oo Turvas; Poes Eestä Urhot, Gallialaaset Ee Osanna Tehä; Pomojen Edestä Ulisevat Gallialaiset Eivät Ohita Toyotia; Potkaise Etuovi Ulos, Gimma Ehdottaa Outoja Tyylejä ja Pääsee Etsimään Uhkeita Gimmoja, Eikä Ole Tyylitön. Sekä Peugeot'n että Opelin viralliset nimet perustuvat yhtiön perustajien sukunimiin. Opelin epäviralliset nimet korostavat kulkineen edullista hankintahintaa ja heikkoa laatua, Peugeot'n nimet taas kulkineen alkuperää ja käyttäjien asenteita muita autoilijoita kohtaan. Erityisen haasteellinen pidennettävä näyttää olleen Peugeot'n G, sillä suomen kielessä ei juuri ole g-alkuisia sanoja.

Škoda ja Volvo

Runsaasti nimiä ovat saaneet myös Škoda ja Volvo. Škoda oli 1990-luvulle asti pieni ja edullinen itäauto, joka ei enää 1960-luvun jälkeen ollut ollut nuorten miesten päiväunissa. Volvo taas on ruotsalaisena oiva ivan kohde. Škodan nimiä ovat Saat Kasata Osista, Datsuniakin Arveluttavampi; Salaa Kaarrat Ohi Diskon, Aina; Sukulaiset Kaaraa Oudoksuu, Duunissakin Arveluttaa; Sun Kallein Ostokses, Duunissapahan Ahkeroit; Sunnuntaisin Kaatopaikoille Ohjaat, Duuniin Arkisin ja Surkeus, Kurjuus, Orjuus, Depressio, Apatia, Volvon nimiä taas Valitamme Ostostasi, Lähetämme VaraOsia; Valitamme Ostostasi, Lähetämme Varaosia Ohessa; Vietä Oivat Lomapäiväsi Varaosia Ostellen ja Vilkuttaa Oudosti, Liikenteessä Vaarallinen Ohittaa. Škoda-merkki on saanut virallisen nimensä perustajansa Emil von Škodan mukaan. Volvo-nimi taas on yksikön ensimmäisen persoonan muoto latinan verbistä volvere 'pyöriä, pyörittää' (Streng 1955 s.v. volvo).

Muut merkit

Muita kulkineiden merkkinimistä väännettyjä nimiä ovat Suomen Armeijan MaastoAjoneuvo Rauhan Aikana 'Lada Samara', Sämsta Av Alla Bilar 'Saab', VALtion MEtalliTähteet 'Valmet-traktori', Turha On Yrittää Ohitusta Tällä Autolla 'Toyota' ja Turha Ooppelilla Yrittää Ohi Tästä Autosta 'Toyota'. Samara on todellisuudessa keskivenäläinen paikannimi. Saab on lyhenne sanoista Svenska Aeroplan AktieBolag ja Valmet sanoista Valtion metallitehtaat. Toyota-nimi taas perustuu yhtiön perustaneen miehen sukunimeen Toyoda. Nimi on myöhemmin muokattu helpommin äännettävään Toyota-muotoon.

Bakronyymejä mallinimistä

Myös muutamasta mallinimestä on tehty nimiä. Datsun 100A tunnetaan yleisesti nimillä, joissa mallitunnus 100A on tulkittu sulakemerkinnäksi ja A näin ampeerin lyhenteeksi. Tällaisia nimiä ovat 100 ampeeria ~ 100 Amppeeri ~ Sata-ampeeri ~ Sata-amppeerinen ~ 100-ampeerinen eli Amppeeri ∼ Ampperi ja Vauhtiamppeeri. Myös kirjoittajan perheessä kolmessa polvessa perintönä kulkenutta Datsun 100A -autoa on nimitetty yksilönnimenomaisesti Amppeeriksi. Samasta aihepiiristä voimansa on ammentanut myös Wartburg 353W -mallin nimi 353-wattinen. Datsun 100A:lla on lisäksi mallitunnuksesta saatu samantapainen nimi Sata-aakkonen. Toinen kulkine, joka on saanut mallitunnukseen ja osittain myös viralliseen merkkinimeen perustuvia bakronyymejä, on Volvo PV eli Volvo 544. Sen nimiä ovat Palloperävolvo 'Volvo 544 1940–60', PattiVolvo, PikkuVolvo, PulloperseVolvo, PuttiVolvo ja PönttöVolvo.

Bakronyymejä tyyppilyhenteistä

Suurta kummastusta käyttäjissä ovat monesti herättäneet mallinimen jäljessä olevat erinäiset lyhenteet, jotka kuvaavat tarkemmin auton tyyppiä, korimallia tai muuta teknistä ominaisuutta. Näitä moninaisia kirjainlyhenteitä on satoja, eivätkä niiden merkitykset aina ole edes autonomistajien tiedossa. Ilmiötä erityisen hyvin kuvaavat Peugeot Mi16 -mallin nimet Mikä 16?, Mitä ihmettä 16? ja Mitätön 16. Mi on ilmeisesti lyhenne sanoista Multipoint injection ja 16 viittaa moottorin kokoon. Tällaisiin lyhenteisiin perustuvat myös Škoda-mallien nimi Listat sivuilla 'Škoda 120 LS ja Škoda 130 LS' ja hieman aistikkaampaan malliin sarkastisesti viittaava Galvanoidut listat sivuilla 'Škoda 120 GLS ja Škoda 130 GLS'. Lyhenteet tulevat auton laatua kuvaavista sanoista de luxe special ja grand luxe special. Moottorin kokoa ilmaiseva V4 taas on väännetty veltoksi neloseksi nimessä Susikuutonen, velttonelonen 'Saab 96 V4'. Audin RS-mallit (lyhenne sanoista renn sport) ovat saaneet nimekseen RieSa, RiSa, RistoSakari ja RistoSakke. Jälkimmäisissä käytettävät miehennimet perustuvat radioliikenteessä käytettäviin suomenkielisiin tavausaakkosiin (Aarne – Bertta – Celsius – Daavid ja niin edelleen).

Tavausaakkosten mukainen on myös Zetor 25 K -traktorimallin nimi Zetor Kalle. Tämän "pari", Zetor Antti 'Zetor 25A -traktori', vastannee lähinnä suomenkielistä kansanhokemaa A niin kuin Antti virallisten tavausaakkosten sijaan. (On oikeastaan merkillistä, miksi suomen kielen tavausaakkosissa A:ta vastaa juuri Aarne eikä Antti. Ulkomaistakaan esikuvaa ei voi syyttää, sillä englanninkielisessä maailmassa A:ta vastaa yleensä Alfa, saksankielisessä Anna tai Anton ja ruotsissa Adam. Erikoinen sanansisäinen konsonanttiyhtymä rn tehnee sanan helposti tunnistettavaksi.) Baijerilainen Mutteri-Wiritys -nimityypin nimiä ovat lisäksi Ford Mondeo ST200:n nimi SuperTaunus ja Volkswagen 1600 TL -mallin nimi TiluLilu. Näiden lyhenteiden todellisia merkityksiä en ole saanut selville, joten ne tuskin ovat kovin yleisesti tiedossa. ST200 on hyvin urheilullinen malli, joten sen nimeäminen SuperTaunukseksi pitkään myydyn Ford Taunus -mallin mukaan on ollut hyvin osuva teko. Nimeämismallia voidaan hyödyntää myös rekisteritunnuksista nimiä muokattaessa; esimerkiksi MCL-rekisteritunnuksinen Lada 1200 -auto on saanut nimekseen Motor Club Lada.

Virolaisia bakronyymejä

Virolaisia bakronyymejä ovat Baieri MoosiWabrik 'eräs BMW' ('Baijerin hillotehdas'), Daugavpils Auto Fabrikas 'DAF-ka.' ('Väinänlinnan autotehdas'), Korea Invaliidi Auto 'KIA' ('Korean invalidiauto') ja Naiste suurim unistus 'NSU' ('Naisten suurin unelma'). Virossa tyyppi on siis huomattavasti harvinaisempi, mutta kuitenkin selvästi käytössä.

D:5.3.3 Lopuksi

Bakronymisaatio on siis menetelmä, jossa lyhenteen tai lyhenteeksi tulkittavan kielenaineksen perusteella pyritään tuottamaan uusi nimi tai sana. Kysymys on eräänlaisesta "takaperojohtamisesta", lyhentämisaktin peruuttamisesta. On toki eduksi, jos syntyvä muodoste jossain määrin muistuttaa oikeaa täyspitkää nimeä (esim. Baijerilainen Mutteri-Wiritys ↔ Bayerische Motoren-Werken), mutta tämä ei ole lainkaan välttämätöntä. Bakronyymiin voidaan sisällyttää mitä tahansa keskenään yhteensopivia sanoja ja näiden avulla voidaan ilmentää jopa nimeämisperusteiksi kutsuttavia asioita. Bakronymisaation avulla voidaan tuottaa kielenainesta lyhyistä nimistä pitkiin lausemaisiin hokemiin, mutta rajaa näiden kahden välille ei ole mahdollista luontevasti vetää.

Lopuksi vielä nimilaatikko, jossa on esillä kaikki tutkimusaineiston bakronyymipiirteen omaavat nimet:

Bakronymisaatio: