Tutkimus epävirallisista kulkineennimistä – Kulkine.net


Tervetuloa Janne Seppälän sähköisen väitöskirjan pariin. Tämän Jyväskylän yliopiston suomen kielen oppiaineeseen tehdyn väitöskirjan aiheena ovat epäviralliset kulkineennimet, ja tutkimustyötä on tukenut Suomen Kulttuurirahaston Hämeen rahasto. Tutkimus koostuu useista erillisistä osioista, jotka valottavat kulkineennimien muotoa, merkitystä ja käyttöä eri näkökulmista ja eri tarkkuudella. Työhön kuuluu yksittäisiä nimiä käsittelevä tietokanta sekä sen päälle rakennettu väitössivusto, jonka rakenne on seuraavanlainen:

kaavio moniosaisen työn rakenteesta

Osio A Tutkimuksen lähtökohdat määrittelee tutkimuksen kohteena olevan kielenilmiön, kuvaa tutkimuksen aineiston hankintamenetelmineen ja tutkimuksen tavoitteet sekä sijoittaa tutkimuksen kognitiivisesti virittäytyneen nimistöntutkimuksen väljään viitekehykseen. Lisäksi osiossa kerrotaan lyhyesti kulkineiden satavuotisesta historiasta Suomessa. Osio A on siis kaikkien osioiden yhteinen lyhyt johdanto- ja teoriaosuus. Osiokohtaisia teoreettisia ja terminologisia kysymyksiä pohditaan tarkemmin kunkin tutkimusosion alussa.

Osio B sisältää havaintoja epävirallisten kulkineennimien funktioista ja käytöstä sekä kulkineennimistön attraktiokeskuksista. Sen tekstit voi lukea joko tutkimusta taustoittavana johdannon jatkeena tai työn lopuksi täydentävänä lisätietona. Osiossa C kuvataan sitä, missä määrin nimiä on muodostettu kulkineen ominaisuuksien pohjalta ja missä määrin virallista tai muuta aiempaa nimeä varioiden. Lisäksi osiossa C esitetään tilastotietoja nimien rakenteista ja pituuksista. Osiot D ja E jatkavat osion C pohjalta: osiossa D katsotaan, mitä keinoja käyttämällä aiemmista nimistä muodostetaan sekundäärinimiä, ja osiossa E eritellään, mitä kulkineiden ominaisuuksia nimissä tuodaan esiin. Näiden jälkeen osiossa F syvennytään kognitiivisen nimistöntutkimuksen keinoin kulkineitten kokemiseen ja tutkitaan, mitä nimet kertovat kulttuurista ja miten kulttuuriset ilmiöt nimissä ilmenevät. Päätäntöosiossa G kerrataan tulokset, verrataan virolaisia kulkineennimiä suomalaisiin ja esitetään erinäisiä huomioita. H-osio sisältää lähdeluettelon, liiteet sekä selvityksen tämän tutkimusraportin teknisestä toteutuksesta.

Pääset haluamaasi osioon ylhäällä olevan osiovalikon kautta. Kussakin osiossa A–H on lisäksi osion sisäinen valikko sivun vasemmassa laidassa. Kaikissa osioissa on alaluvut 1, 1.1, 1.2 jne. ja näihin viitataan kirjaimen ja numeron yhdistelmällä, esimerkiksi alaluku D:3.1 tarkoittaa siis D-osion kolmannen luvun ensimmäistä alalukua.

Kukin osio on pyritty rakentamaan itsenäisesti luettavaksi kokonaisuudeksi johdantoineen ja päätäntöineen. Tämä ratkaisu toisaalta helpottaa lukemista, toisaalta aiheuttaa toistoa. Joissakin tapauksissa yksittäinen alaluku on samansisältöisenä kahdessa eri paikassa, joskus on tyydytty osoittamaan asioitten keskinäiset yhteydet hyperlinkein. Juoksevassa tekstissä tummanharmaalla alleviivauksella merkityt lähdeviitteet toimivat myös linkkeinä lähdeluetteloon. Näin voit helposti tarkistaa, mistä teoksesta on kyse ja palata selaimen nuoli-ikonista takaisin tekstiin. Lisäksi muutamissa kohdin on viitattu suoraan lähteeseen, joka on sähköisesti saatavilla. Tällaiset suoraviitelinkit ovat violetteja. Tutkielman sisäiset linkit ovat verkkoteksteille ominaiseen tapaan sinisiä. Takaisin edelliselle sivulle pääset painamalla selaimesi takaisin-nappia.

Tämän tutkimuksen pääpainopiste on suomalaisissa kulkineennimissä. Niitten lisäksi olen tutkimusprosessin aikana päätynyt tutkimaan myös virolaisia epävirallisia kulkineennimiä. Mikäli haluat keskittyä vain suomenkielisiin nimiin, voit poistaa valinnan valintaruudusta yläoikealta, missä tahansa osiossa liikutkin. Tällöin pelkästään vironkielisiä nimiä koskevat, muutoin sinisenä näkyvät, tekstikappaleet piiloutuvat ja vironkieliset nimet katoavat myös tilastoista. Sanottu ei kuitenkaan koske sellaisia lukuja, joissa suomen- ja vironkielisiä nimiä vertaillaan.

Viittausohje

Tähän tutkimukseen viitataan ilmoittamalla sivun sijasta halutun alaluvun numero, esimerkiksi "Osa kulkine on väline -skeeman ilmentymistä sisältää fiktiivisen laitteennimityksen, esim. hapankaalihakkurin (Kulkine.net F:3.2.2)". Kirjallisuusluettelossa tutkielmaan voi viitata seuraavasti: Kulkine.net = Janne Seppälä 2013: Kulkine.net – tutkimus epävirallisista kulkineennimistä. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, kielten laitos. Verkkoversio, viitattu 17.7.2014. Saatavissa osoitteessa www.kulkine.net.

Mikäli haluat viitata tähän väitöskirjaan sähköisesti hyperlinkillä, voit sivun ylälaidassa olevan osoitteen lisäksi hyödyntää tekstin joukossa olevia ankkureita (a-tägi). Nämä saat näkyviin valitsemalla selaimestasi "näytä sivun lähdekoodi". Tällainen tarkempi linkki halutun sivun haluttuun alalukuun on muotoa <a href="C50.php#C52"></a>. Upotusten tekeminen ei ole sallittua ja linkin yhteydessä on suotavaa mainita, että kyse on Janne Seppälän sähköisestä väitöskirjasta.

Jos haluat lukea väitöskirjan alusta loppuun, siirry ensimmäisen osion A Tutkimuksen lähtökohdat alkuun. Voit myös valita sivun ylälaidan harmaasta palkista itseäsi kiinnostavan osion tai hakutoiminnon tai perehtyä dispositioon tai tiivistelmään.