Muodostusalkuperä – Kulkine.netC:2 Muodostusalkuperä

Niin epävirallisia kuin virallisiakin nimiä on ollut tapana analysoida jakamalla niitä osiin. Ennen osiin jakautumisen selvittelyä on kuitenkin tarpeen eritellä, mistä näitä osia saadaan. Näitä osia saadaan sekä samantarkoitteisista nimistä (sekundääri aines) että muualta (primääri aines). Ensimmäisen alaluvun C:2.1 aiheena on juuri perusjako primääri–sekundääri. Tätä seuraa sekundäärien nimenosien tarkempi jaottelu puhtaisiin ja lisämerkityksisiin alaluvussa C:2.2. Erilaiset nimenosien muodostusalkuperät kootaan yhteen alaluvussa C:2.3, ja alaluvussa C:2.4 muodostusalkuperää tarkastellaan kokonaisen nimen tasolla. Vaikka tutkimuksessa puhutaankin yleensä primääreistä ja sekundääreistä nimistä, useampiosaisten nimien tapauksessa primääriys ja sekundääriys voi siis vaihdella myös nimenosittain.


Siirry ensimmäiseen alalukuunC:2.1 Perusjako primääri–sekundääri