Hajasijoitetut teoria-asiat – Kulkine.net


A:3.4 Hajasijoitetut teoria-asiat

Tutkimuksen osioittaisen rakenteen (ks. A:5.2) takia teoria-asiaksi luettavaa ainesta on mitä huomattavimmissa määrin hajasijoitettu osioiden alkuihin. Näin on ollut viisasta toimia siksi, että tutkimuksen osiot ovat siinä määrin erillisiä, että samat teoreettiset asiat eivät yksinkertaisesti vaikuta kaikkeen eivätkä sen vuoksi kuulu yleiseen, koko tutkielmalle yhteiseen johdanto-osaan. On siis lukijan kannalta käytännöllisintä, että esimerkiksi sanan- ja nimenmuodostusta käsittelevät teoria-asiat ovat aihetta käsittelevässä osiossa ja vastaavasti vaikkapa nimeämisperusteen määrittely nimeämisperusteita käsittelevässä osiossa.

Koska kuitenkin jotkut lukijat saattavat olla teoreettisemmin orientoituneita, esitän seuraavassa luettelon teoria-asioista, jotka on käsitelty muualla kuin tässä meneillään olevassa pienessä teorialuvussa.

Osiossa B:

Osiossa C:

Osiossa D:

Osiossa E

Osiossa F

  • F:2 Teoria (metaforiset lähde- ja kohdealueet, muut kognitiiviset alueet, skeemat, kulttuuri ja kulkineet

Siirry seuraavaan päälukuunA:4 Kulttuurihistoriallinen tausta