Konsonanttiyhtymien käsittely – Kulkine.netD:3.3 Konsonanttiyhtymien käsittely

D:3.3.1 Assimilaatioilmiöt

Aineistossa regressiivinen assimilaatio vaikuttaa hiukan progressiivista yleisemmältä. Regressiivisessä assimilaatiossa artikulaatioelimistö valmistautuu jo ennalta tulevan äänteen tuottamiseen. Progressiivista assimilaatiota aineistossa edustavat Harrikka 'Harley-Davidson' ja Kappari 'Nissan Capstar', regressiivistä taas mahdollisesti Ekkeri 'Ford Escort' sekä npmp. Yleiskielessäkin np-yhtymä äännetään säännönmukaisesti mp-yhtymänä (esim. onpa [ompa]). Tämän assimilaation sisältävät nimet Klaimppari ja Kleimppari 'Volkswagen Kleinbus' sekä Sumppi 'Sunbeam'. Konsonanttiyhtymän alkukonsonanttina oleva nasaali on voinut p:n edellä jopa kadota kokonaankin; tästä todistavat samantarkoitteiset muodot Kleippari ja Leippari 'Volkswagen Kleinbus'. Pitemmälle sanassa ulottuvasta regressiivisestä assimilaatiosta on kyse nimessä Sysleri 'Chrysler'. Chrysleristä on saatu ensin Rysleri ja tästä etäassimilaation kautta Sysleri.

Dissimilaatioksi taas nimitetään ilmiötä, jossa kaksi äännettä etääntyy toisistaan ääntämisen helpottamiseksi. Tällaisesta on kyse nimissä Kastervaakeni 'Volkswagen Kastenwagen -pakettiauto', Maksta 'Mazda' ja Matsba 'Mazda'.

D:3.3.2 Sananalkuisen konsonanttiyhtymän yksinkertaistaminen

Kuten tunnettua, suomessa lainasanan sananalkuisella konsonanttiyhtymällä on tapana kevetä. Monissa kulkineennimissä konsonanttiyhtymä on säilytettykin, ehkä muistuttamassa nimen vierasperäisyydestä. Konsonanttiyhtymästä jää yleensä jäljelle vain viimeinen konsonantti. Sananalkuisen konsonanttiyhtymän ovat originaalissaan sisältäneet nimet Koota 'Škoda', Kotakki 'Škoda', Korppari 'Ford Scorpio', Leinpussi eli Leippari 'Volkswagen Kleinbus', Liitvoodi 'Cadillac Fleetwood', Ransportteri 'Volkswagen Transporter', Ranssami eli Ransu 'Pontiac Trans Am', Rapantti 'Trabant', Ratus 'Dodge Stratus', Rauni eli Taavitrauno 'David Brown -traktori', Resentti 'Crescent-polkupyörä', Rimera 'Nissan Primera', Rysleri 'Chrysler', Rystaali 'Zetor Chrystal Palace -traktori 1970–1980-luvuilta', Singeri 'jokin automalli, jonka mallinimi on Swinger' ja Töyri 'Steyr-traktori'.

D:3.3.3 Sanansisäisen konsonanttiyhtymän sieventäminen

Yli kahden konsonantin yhtymät sanan sisällä eivät ole erityisen yleisiä suomessa, ja kolmenkin konsonantin yhtymistä vain pieni osa on fonotaksin sallimia. Mikäli suomeen mukailtavassa lainaoriginaalissa on suomeen foneettisesti sopimattomia äänneyhtymiä, niitä tulee mukailla suomalaisemmiksi. Erityisen ikäviä neljän konsonantin kasaumia sisältävät viralliset kulkineennimet Oldsmobile ja Volkswagen. Oldsmobilen foneettinen kompleksisuus on ratkaistu jättämällä d pois. Näin ovat syntyneet nimet Olsmopiili ja Olssi. Volkswagen-nimestä taas on muotoiltu nimet Vokelo, Vokkelo, Vokkeri 'Kuplavolkkari', Volsu ~ Wolsu ja Volkkari ja lukemattomia näitä perusosina hyödyntäviä muita nimiä. Samantapaisen kolmen konsonantin yhtymän on sisältänyt Wartburg-nimi. Konsonanttiyhtymässä rtp p-äänne on hävittänyt edeltään t-äänteen nimissä Varppuri ja Varpurkki. Moskvitšista taas on saatu Mosse ja viisi muuta Mosse-nimeä. Konsonanttiyhtymien sieventämisessä ei näytä olevan erityistä säännönmukaisuutta.

Hieman ongelmalliselta näyttävät myös kirjoituksessa ng-yhtymänä edustuvat äännejonot. Originaalinimen ng-yhtymä korvautuu usein nk-yhtymänä kirjoituksessa. Dodge Challengeristä on tullut Sallenkeri, Dering-traktorista Teerinki ja Standard Vanguardista Vankku. Nämä toki äännettäneen ŋk-yhtymänä.

D:3.3.4 Muita katoilmiöitä

Jo h:n yhteydessä todettiin, että äänteet, jotka ovat ominaislaadultaan epäselviä, ovat alttiita katoamaan. Painottomuus edistää katoamista. Originaalin heikosti ääntyvä r on kadonnut, kun Caterpillar on suomalaistunut Katepillariksi. Vastaavasta syystä Swinger-automallista on tullut Singer. Ilmaus voi tosin olla lisämerkityksinen sekundäärinimi. Konsonanttiaineksen lyhentymänä voitaisiin ehkä pitää myös Cadillac-autojen lempinimen Caddyn suomalaistamista muotoon Kädi tai yleisemmin Cädi. Cädi-aines on lisäksi kahdeksan nimen perusosana. Originaalinimen d kuitenkin lausutaan lyhyenä, joten kyse on lähinnä ortografian korjailusta.


Siirry seuraavaan alalukuunD:3.4 Vokaalien mukauttaminen