Virolaistaminen – Kulkine.netD:3.7 Virolaistaminen

Virossa suomen -i-suffiksia ei tarvita, vaan lainasana mukautetaan kielen taivutukseen siten, että sen loppu voi osallistua esimerkiksi nominatiiviin, genetiivin ja partitiivin väliseen kvantiteettivaihteluun (esim. Natt : Nati : Nati). Näin monet virolaistetut nimet saavat perusmuodossa loppuunsa kaksoiskonsonantin.

Koska useiden venäläisten kulkinemerkkien nimet ovat lyhenteitä ja niitten viimeinen kirjain on zavod-sanan 'tehdas' takia z (kyrillisin kirjaimin З), lyhenne mukautuu viroon ss-loppuisena. Tällaisen korjauksen sisältävät nimet Jumss ∼ Jumps 'JUMZ-6-kaivinkone', Soolo-Jumps 'JUMZ-6 ilman nosturia', Uass 'UAZ-maasturi', Kastika Uass 'UAZ-maasturin avolavamalli', Krass 'KRAZ-nosturiauto' ja Siss 'ZIS-5-kuorma-auto'. Samasta syystä myös Belarus-traktorista (Virossa MTZ-50 ja monia muita malleja) on saatu Russ.

Vastaavalla tavalla HTZ-Nati-traktorista on saatu Natt ja sitä muistuttavasta polttoöljykäyttöisestä SHTZ-Nati-traktorista Tuleõli natt. KIR-niittosilppurista on tullut Kirr, ja DUK-desinfiointiautosta Tukk. Taivutusmuotojen perusteella uusi perusmuoto on abstrahoitu vierasperäiselle Jawa-moottoripyörämerkillekin: Jaff ∼ Jahv. Geminaattaloppuisia virolaisia sekundäärinimiä ovat myös BMW-auton nimet Bemm, Bõmm ja Pemm, Nissan Patrol -mallin nimi Patrull, Peugeot-merkin nimi Peugeott ja Ladan eli VAZ:n nimet Sigull, Sikskull ja Žigull. Näiden taivutuksesta ei ole varmaa tietoa. Lisäksi nimeä Patrull (vrt. patrull 'sotilaspartio, poliisipartio') ja ott 'karhu' voidaan pitää lisämerkityksisenä.

Jonkinasteisena virolaistamisena voidaan myös pitää suomen -ari- ja viron -ar-suffiksin sisältävien nimiä lainatessa tapahtunutta mukauttamista. Jos oletetaan, että viron Bemar ja Volkkar ovat suomalaisia lainoja, voidaan sanoa, että virolaistettaessa suomen loppu-i on poistettu perusmuodosta. Lainaperäisyys ei kuitenkaan ole varmaa, sillä virossa on omaperäisiäkin -ar-muodosteita, joita ei voi todistaa uudemmiksi tai vanhemmiksi kuin Bemar tai Volkkar.

Runsassibilanttisen venäjän vaikutuspiirissä eläessään viro on joutunut ottamaan myös kantaa monituisten sibilanttien virolaistamiseen. Käytännössä tällaiset on lainanantajakielestä riippumatta virolaistettu useimmiten s-kirjaimella; affrikaatallisia originaalinimiä aineiston nimillä ei tosin ole ollutkaan. Sibilanttiin päättyvät nimet on jo esitelty muutama kappaletta ylempänä. Muut tapaukset ovat saksalaisen Porsche-nimen ja venäläisen Ladaa tarkoittavan Žhiguli-nimen mukautumia. Porschesta on ääntämisen helpottamiseksi saatu Porge, Porke ja Porsse, Žhigulista (Жигули) taas Sigull, Sikskull ja Žigull.

Jonkinlaista virolaistamista on myös konsonanttien soinnillisuuden väheneminen. BMW:stä on tullut paitsi Bemm myös Pemm, DUK:ista on saatu Tukk ja DT-traktorimerkistä Tete. Chevrolet'sta taas on tullut Sehvka 'Chevrolet'.

Epenteettinen ääntämistä helpottava klusiili taas sisältyy nimiin Jumps 'JUMZ-6-kaivinkone' ja Soolo-Jumps 'JUMZ-6 ilman nosturia'. Klusiilitonkin asu Jumss tosin tunnetaan. Epenteesistä suomessa ks. D:3.5. Jonkinlaisena siirtymä-äänteenä voidaan pitää Kaanija-nimen 'Scania' sisältämää ylimääristä j:täkin.

Muuten konsonanttien virolaistaminen on varsin ongelmatonta. Koska viron kielessä ei käytetä c-grafeemia, se korvataan yleensä k:lla. Näin on tehty nimissä Länkar ∼ Länkkar, Kruiser ja Länku 'Toyota Land Cruiser' ja Skuubi 'Subaru' (← engl. Scooby). Sananalkuinen konsonanttiyhdistelmä on sievennetty Scaniasta muokatussa virolaisessa nimessä Kaanija. Belarus-nimestä on nimiasu Bella 'MTZ-50, -52, -80, -82 ja N3', jossa l on luonnollisesti geminoitunut originaalin ääntämyksen mukaisesti.

Vieraitten kielten vokaalien siirtäminen viroon riippuu, kuten suomessakin, siitä, onko nimi tullut tutuksi kirjallisessa vai suullisessa muodossa. Englannin lausuntaan viittaavat nimet Kädi 'Cadillac' (← engl. Caddy), Länkar ~ Länkkar ja Länku 'Toyota Land Cruiser', Patrull ja Skuubi 'Subaru' (← engl. Scooby). Saksankielinen Rosswerk on virolaistunut muotoon Rossvärk. Venäläinen Ю on korvattu ääntämyksen mukaisesti nimissä Jumps, Soolo-Jumps ja Jumss (← ЮУМЗ). Venäjän ääntämykseen viittaa myös saksalaisten E-maatalouskoneitten nimi Jee. Kirjain E nimittäin äännetään yksinään ja sanan alussa venäjäksi [jee]. Sekä suomessa että virossa vieraskielisen sanan painollinen vokaali kuullaan pitkänä. Painollinen vokaali on tämän vuoksi kirjoitettu pitkänä nimissä Biimer 'BMW-mp.', Biimer 'BMW', Buumer 'BMW' (← ven. Бумер), Kaanija 'Scania' ja Stuude 'Studebaker' sekä puimureitten nimissä Niiva (SK-5 eli Niva) ja Koolos (SK-6 eli Kolos).

Murteellisuutena voidaan pitää Citroënin nimeä Situröön 'Citroën' – nimi oli informantin mukaan hänen isoäitinsä käyttämä. Kirjavirosta poikkeavat myös võrunkieliset nimet, esimerkiksi Nelitõist 'DT-14-traktori', Katskümmend 'DT-20' ja Sakslanõ 'saksalainen RS-09-traktori'. Ehkä poikkeavina voidaan pitää myös nimiä Bõmm 'BMW' (vrt. Bemm) ja Jaff 'Jawa-mp.' (vrt. Jahv).

Kotoistaminen on virossa hyvin samantapaista kuin suomessa, kun kielten fonotaksien ja kulkinekulttuurien erot otetaan huomioon. Lisäksi virossa venäjän vaikutus on ollut huomattavasti suurempi kuin suomessa.

Siirry seuraavaan päälukuunD:4 Puhtaitten sekundäärinimien muodostaminen