Mitkä nimeämisperusteet ovat yleisimpiä? – Kulkine.net


E:4.2 Mitkä nimeämisperusteet ovat yleisimpiä?

E:4.2.1 Nimeämisperusteiden yleisyys koko aineistossa

Seuraavassa esitetään, mistä kulkineen ominaisuuksista epäviralliset kulkineennimet tyypillisimmin kertovat eli mitkä nimeämisperusteet ovat yleisimpiä. Tässä laskennassa on käytetty edellisessä luvussa mainittuja korjauskertoimia. Prosenttiosuudet ovat siis osuuksia nimeämisperusteiden kokonaismäärästä, jota on korjattu korjauskertoimilla alaspäin. Nimeämisperusteiden yleisyys käy ilmi seuraavasta graafista; tarkemmat määrät esitetään taulukossa hetken kuluttua.

Kulkineennimistön yleisin nimeämisperuste runsaan 20 % osuudellaan on siis kulkineen koko ja muoto, joka onkin varsin laaja käsitepiiri. Koon ja muodon moninaisia ilmiöitä selostetaan tarkemmin alaluvussa E:6.1. Tämän jälkeen yleisimpinä ja varsin tasavahvoina nimeämisperusteina ovat käytettävyys, jokin kulkineen osa ja alkuperä. Kulkineen keskeisiä ominaisuuksia ovat siis ulkonäkö, valmistusmaa ja laatu. Käytettävyys onkin luonteva nimeämisperuste, jos kulkinetta pidetään ensisijaisesti hyödykkeenä. Muita vielä varsin yleisiä nimeämisperusteita ovat eksudaatit (lähinnä ääni), kulkineen käyttötarkoitus, käyttäjä ja väri. Muut luokituksen nimeämisperusteet (suhde, luonne, lentävä lause, tapahtuma ja ikä) ovat lähinnä marginaalisia.

Seuraavassa taulukossa ilmaistaan edellisen graafin tiedot taulukon muodossa. Lisäksi taulukossa on graafista poiketen nimeämisperusteiden esiintymämäärät sekä korjauskertoimin laskettuna että ilman:

Tietokantavirhe