Tarkempia huomioita eri nimeämisperusteista ja niiden ilmaisemisesta – Kulkine.net


E:6 Tarkempia huomioita eri nimeämisperusteista ja niiden ilmaisemisesta

Seuraavassa esitän tarkempia huomioita eri nimeämisperusteista. Kunkin luvun alussa esitetään luokittelun havainnollistamiseksi, mitä luokkaan kuuluvia nimiä muissa nimistönlajeissa on. Tämän jälkeen esitellään, millaisiin asioihin luokkaan kuuluvat epäviralliset kulkineennimet ottavat kantaa. Yksittäisten nimien luettelemista tekstissä vältetään; esimerkistö on selattavissa kuhunkin lukuun kuuluvissa laatikoissa, jotka generoituvat nimitietokannasta.


Siirry ensimmäiseen alalukuunE:6.1 Koko ja muoto