Lisätietoluku: Uhtuan Buick ja Kirvesmiehen Barracuda – erikoisia kulkineennimityyppejä – Kulkine.net


E:6.3.b: Lisätietoluku: Uhtuan Buick ja Kirvesmiehen Barracuda – erikoisia kulkineennimityyppejä

Epävirallisiin kulkineennimiin kuuluu eräs erikoinen rakennetyyppi paikannimen genetiivi + kulkineen (merkki)nimi. Kaikki nämä ilmaisevat kulkuneuvojen alkuperä- tai käyttöalueita tai tulkinnasta riippuen myös käyttäjien kansallisuutta. Vaikka nämä ovatkin kaikki samannäköisiä, niiden rakenteissa on kuitenkin silti huomattavia eroja. Tämä rakennetyyppi jakautuu kolmeen eri osaan, joista käytetään seuraavassa prototyyppisten edustajiensa mukaan nimiä Uhtuan Buick, Japanin Mersu ja Kölnin Ford. Näiden jälkeen esitellään vielä samoin genetiivirakenteinen Kirvesmiehen Barracuda -tyyppi, jonka kaava on henkilöä tarkoittava yleisnimi + metaforinen kulkineennimi. Viides käsiteltävä tyyppi on Kauniaisten kansanauto, jossa alkuperää ei ilmaista lainkaan. Pääsanan ja genetiiviattribuutin liitto saa siis monenlaisia merkityksiä pääsanan, paikkakunnan ja tarkoiteen mukaan.

Uhtuan Buick

Uhtuan Buick -nimityypin perustapaus on juuri Uhtuan Buick 'Lada'. Nimityypin erityiseksi tekee juuri se, että yhtä autoa nimitetään toisen nimellä (Buick <> Lada) ja että Uhtualla ei ole oikeastaan sen enempää tekemistä Ladan kanssa kuin millä tahansa muullakaan idässä sijaitsevalla paikkakunnalla. Muita Lada-merkkisistä autoista käytettyjä saman nimityypin nimiä ovat Käkisalmen Kuatro, Siperian Mersu, Siperian WRC, Terijoen Mersu, Uhtuan Rollsi-Royccen, Uralin Mersu ja Venäjän Mersu. Kaikkia näissä nimissä attribuuttina käytettyjä paikkakuntia yhdistää ainakin kohtalainen tunnettuus ja tieto siitä, että ne sijaitsevat Suomen itäpuolella. Käkisalmi ja Terijoki ovat keskeisiä luovutetun Karjalan paikkakuntia; Uhtua taas on tunnettu runonlaulajistaan. Siperia tunnetaan kylmänä ja tarunhohtoisena karkotuspaikkana mm. Stalinin vainojen ajalta, ja Siperia opettaa on nykyäänkin yleinen sutkaus. Ural taas tunnetaan Euroopan ja Aasian rajapaikkana. Konkreettiselta paikanilmaukselta siis lainataan näihin kulkineennimiin vain paikannimen konnotaatio, siihen liittyvät mielleyhtymät.

Näiden nimien pääsanaosat ovat arvostettuja automerkkejä (Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Audi Quattro), ja tässä kontekstissa syntyvä vaikutelma on sangen humoristinen, koska edellä mainittuja paikkakuntia yhdistää nykyisin lähinnä syvä taantumuksellisuus. *Moskovan Mersu ei siis olisi mahdollinen, koskapa nykyisin Moskova on menestyvä miljoonakaupunki, jonka Mersuksi Ladaa ei voi nimittää. Koko nimityyppiä kannattelee eräänlainen sarkasmi. Nimessä Siperian WRC oleva lyhenne tullee sanoista World Rally Championships, ja tässä yhteydessä käytettynä WRC ilmaissee arvostusta ja viittaa samalla paitsi auton kestävyyteen myös Venäjän tiestön vaihtelevaan kuntoon. Moskvitš Elite taas tunnetaan nimellä Kaalimaan KadillakkiKaalimaa tarkoittanee hapankaalistaan tunnettua Venäjää, jossa sekä Moskvitšia että Ladaa on valmistettu.

Virolaisessa aineistossa nimityypin attraktiokeskus on KAZ-608. Tällä karkeatekoisella kulkineella on nimet Grusiini Volvo, Kutaisi Mersu ja hiukan neutraalimpi Mägede poeg. KAZ-autoja valmistetaan Gruusiassa eli nykyisessä Georgiassa Kutaisin kaupungissa. Mägede poeg -nimen mäet viitannevat Georgian luontoa hallitsevaan Kaukasusvuoristoon. KAZ-608:n nimien lisäksi virossa tunnetaan Siberi Mersu, joka viittaa siellä VAZ-2107-autoon. Toisenlaista ironiaa taas edustaa Mercedes-Benz 190 -mallin nimi Saksa Sigull, "Saksan Lada". Vaikka Mercedes-Benz 190 olikin pienehkö Mercedes-malli, se tuskin oli kuitenkaan Ladan arvoinen Saksassa.

Japanin Mersu

Kaikki genetiiviattribuutti + pääsana -tyyppiset nimet eivät kuitenkaan ole samalla tapaa humoristisia kuin Uhtuan Buick, vaan ne ilmaisevat Venäjän Mersun 'Volga' tapaan todellista asiantilaa vertailun kautta ilman ironiaa. Luksusauto Lexus todellakin on Japanin Mersu, Ford Mustang on Amerikan Taunus ja Opelin vauhdikkaat GT-mallit Euroopan Corvetteja eli Euroopan Vettejä. Ford Mustang (1964–) ja Ford Taunus (1957–72) ovat kumpikin keskimääräistä parempia ja menevämpiä autoja. Ford Mustang on näistä kuitenkin hieman dynaamisempi – suhde on siis sama kuin vanhan ja uuden maailman imagon välillä muutoinkin. Pienikokoista Rambleria sitä vastoin kuvaa nimi Amerikan Lada. Puolalaisten rakastama pienikokoinen Syrena-auto taas on saanut luontevasti nimekseen Puolan Wartburg. Syrenaa valmistettiin vuodesta 1958, ja autossa oli paljon samoja osia kuin muissakin itäautoissa.

Japanin Mersu -tyyppisiä itäblokin kulkineisiin viittaavia nimiä ovat myös Tuupovaaran Valmet 'Belarus-traktori', Säkkijärven Sisu 'GAZ 51 -kuorma-auto', Uralin Norton 'K750-moottoripyörä' ja Venäjän Mersu 'Volga'. Tässä pienryhmässä on huomattava, että Valmet ja Belarus ovat traktoreita, Sisu ja GAZ 51 kuorma-autoja ja Norton ja K750 moottoripyöriä. Volgakin oli Neuvostoliitossa selvästi hieno ja arvostettu auto, kuten Mercedes-Benz Suomessa. Japanin Mersu -ryhmään kuuluva Venäjän Mersu 'Volga' ja Uhtuan Buick-ryhmään kuuluva Venäjän Mersu 'Lada' ovatkin siis hyvin erisävyisiä.

Virolaisia tyypin nimiä taas ovat Euroopa Kolhida 'DAF-kuorma-auto', hiina põks 'kiinalainen puutarhatraktori', Iivan Willis 'GAZ-67', lääne joss 'länsimainen suuri ketjutraktori', Vene BMW 'Moskvitš 412' ja Prantsuse Zaperoožets 'Citroën'. Kolhida on KAZ-kuorma-autojen nimitys, põks taas pienikokoisen traktorin yleisnimi. Willis viittaa amerikkalaiseen autonvalmistajaan, jonka tuotteet tulivat tutuksi idässäkin, ja Iivan venäläisiin. GAZ oli siis venäläisten valmistama villis eli jeeppi. Joss taas on lähes ketjutraktorin yleisnimi virossa. Moskvitš 412 oli oikeastaan varsin urheilullinen 1960–1970-luvun vaihteen auto, ja Citroën-auto on ollut aina Renault- ja Peugeot-autoihin verrattuna hieman kevytrakenteisempi. Jonkin automerkin sijoittumiseen sosiaaliseen ylä-, ala- tai keskikastiin voisivat hyvin viitata myös virolaiset Opelin nimet Euroopa Moskvich ja Välismaa Mosse. Nämä kuitenkin viittaavat Opelin tehtaiden tuotantolinjojen siirtämiseen Neuvostoliittoon ja Moskvitš-tuotantoon valjastamiseen toisen maailmansodan päätyttyä.

Sävyltään hieman epämääräisiksi jäävät nimet Hollannin Lada 'Volvo' ja Kiirunan kiisseli 'Volvon dieselmallit'. Volvoa on valmistettu myös Hollannissa Volvon ostettua DAFin tehtaan, mutta on hankalaa kuvitella, missä määrin Volvo olisi Hollannissa vastaavassa asemassa kuin Lada Neuvostoliitossa tai Suomessa. Kiirunaan Volvolla taas ei ole muita suhteita kuin paikallinen testausalue, jossa Volvojen talviominaisuuksia kehitellään. Kiirunan suhde Volvoon siis voidaan nähdä kaikesta huolimatta varsin samantapaisena kuin Uhtuan suhde Ladaan.

Kölnin Ford

Uhtuan Buick -nimityyppiin ei tule sekoittaa aineiston nimiä Kölnin Ford, Reinin Hoppa ja Kanadan Hoppa – näiden kaikkien nimien tarkoitteet kun todellisuudessa ovat Fordeja eli Hoppia. Ford-autoja on valmistettu eri puolilla maailmaa eri tehtaissa, mikä on motivoinut nämä nimet. Uhtuan Buick -nimityyppiin liittyy myös nimiä, jotka käsitellään luvussa E:6.6 käyttäjien yhteydessä: voidaanhan Uhtuan Buick parafraasistaa paitsi muotoon "auto, joka on kuin Buick Uhtualla" myös muotoon "auto, jollainen uhtualaisilla on ja joka on heille kuin Buick". Uhtuan Buick -nimityyppi on genetiivimuotoisuutensa ja semanttisen rakenteensa kannalta myös varsin lähellä seuraavassa esiteltävää Kirvesmiehen Barracuda -tyyppiä.

Kirvesmiehen Barracuda ja Kauniaisten kansanauto

Nuoret miehet eivät ole ainoa väheksytty ja vähävarainen kansanryhmä. Köyhemmillä kansanosilla iästä riippumatta ei ole aina ollut mahdollisuutta hankkia uusinta ja hienointa urheiluautoa. Näin on syntynyt Kirvesmiehen Barracuda -nimityyppi. Barracuda viittaa tässä urheilulliseen Plymouth Barracudaan. Kirvesmiehen Barracuda on samantapainen mutta edullisempi Volkswagen 1600. Betoniraudottajan Barracudaksi taas on nimetty Škoda Coupé. Muut tyypin suomalaiset nimet ovat Kirvesmiehen Mustanki eli Köyhän miehen Mustang 'Ford Capri', Köyhän miehen Mersu 'Ford Cortina', Merkonomimersu 'Ford Granada tai Ford Taunus 1.6 GX' ja Köyhän miehen GTO 'Škoda R110 Coupé'. Volkswagenia on Suomessa aikanaan nimitetty myös Kansan Porscheksi. Kansanautoksi on sanottu sekä Kuplavolkkaria että Moskvitšia. Autot lienevät olleet eri puoluekantojen edustajien kansanautoja – Volkswagenin nimi on toki käännöslaina.

Köyhän miehen -rakenne tunnetaan Virossakin: Volkswagen Passatista voidaan käyttää nimeä Vaese mehe CLS (vrt. Mercedes CLS). Volkswagen Golf II:lla taas on liikanimi Vaeste vanker, "vaivaisten vankkuri". Vaestevanker tunnetaan myös appellatiivina merkityksessä 'löötsaga buss'.

Läheisesti Kirvesmiehen Barracuda -nimityyppiä muistuttaa myös Kauniaisten kansanauto -nimityyppi. Kauniaisten kansanauto -tyyppi vastaa periaatteessa edellä esitettyä Uhtuan Buick -nimityyppiä, mutta ei kuitenkaan ilmaise kulkineen alkuperää lainkaan. Tällaisia nimiä ovat Espoon Lada 'Volvo V70N tai V70', Kauniaisten kansanauto 'Volvo V70 tai S80' ja Korson Lada 'Volvo V70'. Ajatus on, että koska esimerkiksi kauniaislaiset ovat upporikkaita, normaalioloissa arvokas Volvo vastaa näillä alueilla Ladaa tai jotakin muuta rahvaan autoa. Lähempänä Uhtuan Buick -tyyppiä on GAZ-51-kuorma-auton (1949–) nimitys Multian Kemsu. GAZ-51 oli neuvostoliittolainen vastine yhdysvaltalaiselle GMC-kuorma-autolle, jota yleisesti Kemsuksi kutsuttiin; nimi on saatu Sananuotta-kilvan avulla jo 1960.


Palaa tästä Käytettävyyttä käsittelevään alalukuun E:6.3.

Palaa tästä Käyttäjiä käsittelevään alalukuun E:6.6.