Loppusanat – Kulkine.net


G:5 Loppusanat

Kulkineennimiä käsittelevän tutkimuksen tekeminen on ollut antoisaa, mutta raskasta. Kaikki eivät ole arvostaneet tutkimusperinteen eklektistä kyseenalaistamista yhtä paljon, mutta toivon, että tämä väitöskirja herättää ainakin keskustelua siitä, ovatko kaikki perinteikkäät käytänteet edelleen mielekkäitä, ja mihin suuntaan väitöskirja on menossa. Tarkoitan tällä paitsi väitöskirjan muotoa myös väitöskirjan ristiriitaisia tavoitteita tutkimuksena ja opinnäytteenä. Tutkimukselta nimittäin odotetaan kyseenalaistamista, opinnäytteeltä taas turhan usein valmiin mallin menestyksekästä toistamista. Toinen raskas asia oli se, että tähän työhön ryhtyessäni tietopohjani tutkimuksen kohteesta, kulkineista, oli auttamattoman heikko. En ollut niin sanotusti automies. Aiheen puutteellinen tuntemus ei sinänsä estä kielitieteellisen tutkimuksen tekemistä, mutta vaikeuttaa kyllä luotettaviin tuloksiin pääsemistä. Vaikka nimet ovat kieltä, se ei kuitenkaan oikeuta kielentutkijaa esittämään näkemystä kulttuurista pelkästään kielentutkimuksen ja vähäisen yleistiedon perusteella. Minun on oltava kuitenkin kiitollinen World Wide Webin, Googlen, Autowikin ja Wikipedian keksijöille ja ylläpitäjille siitä, että tietoa eri kulkineista on ollut etsittävissä. Ennen tietoverkkoja tällaisen tutkielman tekeminen ei olisi ollut mahdollista; nykykulttuuria ei ole koskaan voitu tutkia pelkästään kirjoista. Myös useat informantit ovat aikaa, vaivaa, puhelinlaskua ja kirjepaperia säästämättä luovuttaneet nimiä ja kertoneet niiden taustoista. Tunnustan kuitenkin, että tutkielmassani lienee tietämättömyyteni vuoksi joitakin asiavirheitä ja luultavasti useita epätarkasti ilmaistuja autojen merkki- tai mallitietoja ja osa nimiet tulkinnoista on epävarmoja. Tällaisten epävarmojen tapaustenkin mukaan ottaminen ja näyttäminen kuitenkin parhaalla mahdollisella tavalla edistää virheitten korjaamista.

Työssä tukeneet

En ole kaikilta osin selvinnyt työstäni yksin. Kiitoksen ansaitsevat Fennosol Oy:n tietotekninen asiantuntija Otso Kassinen, valokuvaaja ja kuvankäsittelijä Jarkko Heikkinen, ääninäytteiden nauhoituksen hoitanut Karri Koistinen, venäjän kielen asiantuntijana toiminut FM Maarit Mikkola o.s. Vilmunen ja aineiston hallinnoinnissa ja käytännön asioissa minua auttanut Sini Aartomaa. Aineiston keruussa ovat auttaneet Maaseudun Tulevaisuus, Maaleht, Annekatrin Kaivapalu, Evar Saar, Martin Rebbase ja lukemattomat kollegat ja tuttavat. Lisäksi haluan kiittää minua ohjaajina tukeneita Jouko Koivistoa ja Vesa Jarvaa, sekä lisäksi epävirallisia ohjaajiani Pertti ja Liisa Seurasta. Kenties tarkimmin työn on lukenut HY:n tohtoriopiskelija Markus Hamunen, jolta olen saanut paljon arvokkaita vinkkejä. Olen saanut merkittävää apua myös Automuseo Mobilialta: olen saanut käyttää heidän lehti-, kirja- ja kuva-arkistojaan sekä kuvauttaa heidän kulkineitaan. Tutkimuksen loppuunsaattamisen on taloudellisesti mahdollistanut Suomen kulttuurirahaston Hämeen rahasto.

Ikiaikainen nimitysaisti?

Tämä väitöskirja on nyt päättymässä: jäljellä on enää teknistä toteutusta kuvaava erillinen luku H:3. Väitöskirjan päätökseksi haluan sanoa, että kulkineitten nimitykset ovat värikäs ja arvokas osa suomalaista kansanperinnettä ja kieltä. Siteerasin jo lisensiaatintutkielmani lopuksi varhaisen nimistöntutkija A. V. Forsmanin sanoja, ja teen sen nyt uudelleen. Forsmanin sanat koskevat paikannimiä, mutta sopivat oikeastaan minkä tahansa kohteen – myös asvalttierämaassa vaeltavan kulkineen – nimeämiseen.

"Sama tarkkaan huomioon perustuva nimitystaitokin on vielä tallella, jos tarvis tulee nimitellä paikkaa, joka ennestään on käypää nimeä vailla. Ja mitä puhtaampana Suomalainen on pysynyt alkuperäisessä yksilöisyydessään, sitä tuoreempana elää hänen luopa nimitysaistinsakin. Suomen kaukaisissa erämaissa, jossa vielä meidän aikanamme miltei vieläkin eletään alkuperäistä luonnonelämää, ja niinmuodoin luontainen huomiokykykin on tylsymättömänä säilynyt, noita uusia nimiä syntyy yhä edelleen, yhtä rikasaiheisia, yhtä täsmällisiä, yhtä luontevia kuin entisetkin." (A. V. Forsman 1894: 252.)


Siirry osioon H. Lähteet, liitteet ja tekninen toteutus