Kulkineennimistön muut kognitiiviset alueet – Kulkine.net


F:4 Kulkineennimistön muut kognitiiviset alueet

Otsikon sana muut viittaa siihen, että edellisessä luvussa F:3 mainitut metaforiset lähdealueet ovat tietysti myös sinällään kognitiivisia alueita. Kuten edellä selitettiin (F:2), kulkineennimistön muut kognitiiviset alueet voidaan pitkälti samastaa siihen, mitä tässä tutkimuksessa on nimitetty nimeämisperusteiksi. Kulkineennimistön kokonaistasolla kysymys on toki korkean abstraktion hahmotuksesta: kognitiivisena alueena voi siis olla esimerkiksi kulkineen tuottama ääni. Nimeämisperusteet sinälläänhän voivat olla hyvinkin yksilöllisiä ja yksityiskohtaisia.

Koska kulkineitten nimeämisperusteita on käsitelty laajasti osiossa E, niistä ei ole tarpeen puhua tässä pitkälti. Olen sitä vastoin piirtänyt niistä tähän vastaavanlaisen kartan kuin edellisessä luvussa oli metaforisista lähdealueista:

Kognitiivisten alueiden määrittelyssä on jälleen kysymys siitä, miten korkealle abstraktiotasolle skemaattinen yleistys halutaan viedä. Nimeämisperusteiden pääluokittelussa on kaiken kaikkiaan 13 pääluokkaa. Monia näistä voidaan pitää kognitiivisina alueina sellaisenaankin (väri, muoto). Jos näistäkin halutaan vielä tehdä yleistys, päädytään siihen, että kognitiivisiksi alueiksi tiivistyvät kulkineen ulkonäkö ja olemus (sisältäen eksudaatit, silmiinpistävät osat, koon ja muodon, värin ja jotakuinkin abstraktin luonteen), kulkineen käyttö (kuka käyttää, mihin käyttää, missä käyttää ja millainen kulkine käytettävyydeltään on) sekä edeltäviä epämääräisempi kulkineen tausta (kulkineen alkuperämaa, valmistuspaikka, edelliset omistajat, suhde toisiin kulkineisiin esim. mallistossa, konkreettiset tai kielelliset tapahtumat joihin kulkine liittyy). Kulkineen ikä voidaan yhdistää niin taustaan ja historiaan kuin kulkineen olemukseenkin, ja ikä on lisäksi aineistossa aika vähän hyödynnetty nimeämisperuste.

Seuraavassa pääluvussa siirrymme pois kulkineitten kuvaamisesta, tarkastelemaan sitä, miten kulkineennimet kuvaavat suomalaista kansankulttuuria ja kulkinesuhteen kehitystä.


Siirry seuraavaan päälukuun F:5 Kulkineennimissä heijastuvat kulttuuriset ilmiöt