Kulkine säiliönä – Kulkine.net


F:3.3 Kulkine säiliönä

Kuten kulkineisiin liittyviä metaforisia lähdealueita esittävästä (F:3) skemaattisesta kartasta käy ilmi, monet kulkineennimistön metaforat ovat peräisin sellaisilta lähdealueilta, että ne voidaan tiivistää metaforiseksi skeemaksi kulkine on säiliö. Tämä säiliö voi olla umpinainen (laatikko-metafora) tai päältä avoin (ASTIA-metafora). Nämä tällaiset astiat ja laatikot ovat prototyyppisimpiä säiliö-kattometaforan tai skeeman ilmentymiä aineistossa. Avointa kulhomaista seinämällistä esinettä edustavat esimerkiksi lulla, riisikuppi, vokkipannu ja Nakkikattila, kulkineitten laatikkomaisuutta taas esimerkiksi nimet kottero ~ kottonen, lasikaappi, Laatikko, Nakkikioski, Natsipakastin ja Postilaatikko. Suhteellisen realististen muotometaforien lisäksi on koko joukko autonnimiä, jotka antavat ymmärtää auton olevan muodoltaan jonkinasteinen kulhomainen, liereä kappale, joka on päältä avoin. Tällainen ei tietenkään ole teknisesti mahdollista, paitsi avoautoissa. Monet kulhomaiset esineet viittaavatkin muodon lisäksi samalla auton pienehköön kokoon ja kehnoon ajettavuuteen.

Säiliömetaforaa hyödyntävien nimien ryhmään voidaan myös lukea -rumpu-nimien ryhmä, joka koostuu lähinnä vanhojen kaksitahtisten autojen (mm. Saab) nimityksistä. Voidaan siis ajatella, että niin rumpu kuin muut edellä mainitut ovat esineitä, joissa on lähinnä metallia oleva kuori ja tyhjää sen sisällä. Rumpu-nimet viittaavat kuitenkin vahvasti kulkineen käyntiääneen, ja lisäksi monissa niistä on selvää eksoottisuuden tuntua, mikä värittää Saabia autona. Rumpu-nimiaihe onkin ainakin osin ruotsalaisperäinen (esim. Djungeltrumma, ks. Kvillerud 1994: 229), ja sen muotoassosiatiivisuuskin on varsin heikko. Jossakin määrin rumpu-metaforakin saattaa kuitenkin kuvata Saabin pyöreälinjaisuutta.

Säiliö-skeeman ydinalueilta laatikosta ja astiasta poistuttaessa skeeman edustumat etääntyvät kahteen suuntaan. Kun perustilanteessa kulkine (tuskin kuitenkaan polkupyörä) on peltiseinämäinen säiliö, tästä voidaan edetä joko pehmeäseinäisiin ja vähemmän laatikkomaisiin säiliöihin tai sitten entistä laajempiin säiliöihin eli esimerkiksi rakennuksiin. Umpinaisia ja rajautuvia pehmeäseinämäisiä esineitä ovat esimerkiksi kengät, vaatteet ja kassit, laatikkoa suurempia säiliötä taas huonekalujen lisäksi vaikkapa Tunturipirtti, Puhelinkioski ja Kupoli.

Säiliö-skeemaan varsinaisesti liittyviin nimiin kytkeytyy lisäksi pari pientä ryhmää. Ensimmäinen niistä sisältää säiliön materiaaleja, ja nämä kirjaimellisesti usein ovat kulkineen oikeita valmistusmateriaaleja. Toisaalta taas aineistossa on metaforiselta käytöltään epämääräisempiä nimiä, joilla on yhteys rakennustarvikkeisiin, mikä voidaan kytkeä kulkine on (säiliömäinen) rakennus -metaforaan.

Säiliö-skeeman nimet ovat useimmiten muotoassosiatiivisia ja primäärejä. Muotoassosiatiivisuus voi kuitenkin joskus olla hyvin epämääräistäkin, jolloin säiliöys korostuu.


Siirry seuraavaan alalukuun F:3.4 Puhtaiden sekundäärinimien suffiksisto skemaattisen metaforakartan lisätodisteena