Epävirallisen kulkineennimistön nimeämisperusteiden yleisyys – Kulkine.net


E:4 Epävirallisen kulkineennimistön nimeämisperusteiden yleisyys

Seuraavissa kahdessa alaluvussa esitetään tutkimusaineistoon perustuvaa kvantitatiivista tietoa. Ensimmäisessä alaluvussa E:4.1 kerrotaan nimeämisperusteiden esiintymämääristä nimittäin ja nimenosittain. Toisessa alaluvussa E:4.2 taas kerrotaan, mitkä ovat epävirallisen kulkineennimistön yleisimmät nimeämisperusteet.


Siirry ensimmäiseen alalukuunE:4.1 Montako nimeämisperustetta?