Ikä – Kulkine.net


E:6.9 Ikä

E:6.9.1 Ikä nimeämisperusteena nimistössä yleensä

Ikä on kaikissa nimilajeissa käytetty ja sekä metaforisesti että suorasanaisesti ilmaistavissa oleva nimeämisperuste. Kulkineennimistössä ikä sellaisenaan ei kuitenkaan ole kovin yleinen nimeämisperuste, mikä lienee seurausta siitä, että kulkineen ikä usein vaikuttaa kulkineen kuntoon ja näin sen käytettävyyteen, mitä ilmentäviä nimiä taas on runsaastikin.

Suorasanaisesti ikää ilmaistaan kaikissa nimistönlajeissa vanha-, nuori- ja uusi-sanueilla. Henkilönnimistössä tällaisia voivat olla vaikkapa Vanha-Jussi ja Tulokas, paikannimistössä Vanha-Pomppu (tn., Torro, Tammela) ja Nuori-Lemola (tn., Luolaja, Vanaja). Kaupallisessa nimistössä ehkä yleisin vanha-nimi taas on yleinen ravintolannimi Vanha Mestari. Metaforisesti ikää voidaan ilmaista kaikissa nimistönlajeissa esimerkiksi iäkkään tai historiallisen henkilön nimen avulla tai tuomalla nimeen muuta sellaista ainesta, joka viittaa menneisiin aikoihin (esimerkiksi Aleksanterinkatu 'katu mm. Helsingissä ja Oulussa', Kaarlenholvi 'ravintola Oulussa', Salaneuvos 'eräs juusto', Helmi-Orvokki 'useiden autojen yksilönnimi'). Paikannimistössä vanhuuden tunnetta tuovat opaakit nimet ja arkaaisia johtimia sisältävät nimet, esimerkiksi Naamanka, Kluuvi ja Lepsämä. Nimistönsuunnittelussa näitä voisikin hyödyntää runsaammin, mikäli halutaan luoda alueelle eksoottisuuden tuntua. Tietynlaisella vanhuudella vaikuttaa olevan jonkinlainen prestiisiarvo asuntomarkkinoilla, ovathan taloyhtiöt ja kaupunginosat olleet jo pitkään -hoveja ja -linnoja.

E:6.9.2 Miten kulkineennimistössä ikää on ilmennetty

Kulkineennimistössä ikään viittaavat nimet ovat hyvin harvinaisia, mutta koska ne ovat kaikessa nimistössä esiintyvä nimityyppi, ne esitellään siksi omana ryhmänään. Kulkineitakin nimetään iän mukaan sekä metaforisesti (Nestori 'eräs Zetor-traktori') että suorasanaisesti (Vanha Vaari 'eräs Fahr-leikkuupuimuri') On myös oletettavaa, että kulkineista käytetään paljon samantapaisia sanaliittoja, jotka eivät kuitenkaan kiteydy nimiksi (Naapurin mies ajoi sillä vanhemmalla Valmetillaan jne.), vaan joita käytetään ja muodostetaan tarpeen mukaan. Lisäksi kulkineiden i'istä puhutaan usein vuosimallin mukaan, mikä poistaa tarpeen sitä yleisluonteisemmalle ikään perustuvalle nimittelylle. Seuraavassa esitellään aineistossa olevat ikään viittaavat nimet.

E:6.9.2.1 Ikään suorasanaisesti viittaavat nimet

Suorasanaisesti suomenkielisellä sanalla ikään viittaa joitakin nimiä, Vanha Rouva 'eräs Honda Accort -93', Vanharouva Agneta 'eräs Volvo Amazon', Wanha uskollinen 'eräs Saab 900' ja Vanha Vaari 'eräs Fahr-leikkuupuimuri'. Lisäksi ikään viittaavina voidaan pitää ilmeisesti amerikanenglannista lainattuja nimiä Earlymusse 'Ford Mustang vm. 1964–66' ja Eerliböördi 'Ford Thunderbird vm. 1955–57'. T17 taas nimittää kolmannen korimallin Ford Escortia yleensä Kasivitoseksi ensimmäisen vuosimallin mukaan. Vuosimallin käyttäminen onkin yleinen käytäntö auton iästä puhuttaessa – tämänkään vuoksi ikään viittaavia nimiä ei erityisesti tarvita.

Suomen kielen vanha- ja uusi-sanueet ovat kuitenkin ongelmallisia sikäli, että niillä voidaan kuvata sekä absoluuttista että relatiivista ikää. Eilispäivän sanomalehteä voidaan sanoa vanhaksi, kun uusi on tänä aamuna tullut, vaikka vuodenkin vanhaa autoa voisi hyvin pitää vielä uutena. Pelkän kielenilmauksen avulla ei voida aina päätellä, kummasta on kyse. Absoluuttista vanhuutta eli ikää tuskin kuvaa Uus kupla 'Volkswagen New Beetle'. Relatiivista ikää kuvaavina tällaiset nimet on käsitelty luvussa E:6.13, kulkineitten keskinäisiin suhteisiin viittaavat nimet.

E:6.9.2.2 Ikään metaforisesti viittaavat nimet

Metaforisesti kulkineen ikään voidaan viitata monin tavoin. Ikääntyneeseen kulkineeseen voidaan viitata henkilönnimellä, joka tiedetään ikääntyneen henkilön nimeksi. Tästä esimerkkinä on Fiat 127:n yksilönnimi Helmi-Orvokki. Erään Zetor-traktorin yksilönnimi on tai oli Nestori. Monilla eri aloilla joukon vanhinta nimitetään Nestoriksi. Käsite on peräisin muinaisesta Kreikasta, jossa Nestor oli pyloslainen päällikkö, joka osallistui Troijan sotaan vielä huomattavassa iässä (Vilkuna 1993 s.v. Nestori).

Monissa tapauksissa kulkineen ikääntyminen heikentää kulkineen käytettävyyttä. Esimerkiksi erään kuusi vuotta vanhan Saabin nimi on Pommi. Aina näin kuitenkaan ei käy, vaan hankittu tuote on ollut laadukas ja toisaalta riittävä tarpeisiin nähden. Naapurit ovat ristineet T9:n perheen käytössä olevan vuosimallia 1977 olevan Massey-Ferguson 165 -traktorin Ikiliikkuja-se-on-nimiseksi. Ikiliikkuja-se-on lienee ollut nimeäjälle tuttu eräästä lastenlaulusta. Iän myötä heikenneeseen käytettävyyteen viittaavat nimen käsiteltiin edellä luvussa E:6.2. Tästä seuraa se, että monet tässä esitellyistä ikään viittaavaksi luokitelluista nimistä ovat sävyltään positiivisia.

Metaforisena voidaan pitää myös kulkineen nimittämistä klassikoksi, kun oletetaan, että klassikoksi kehittyminen vaatii aikaa. Amerikassa Chevy Classic -nimellä tunnettu vuosina 1955–57 valmistettu Chevrolet-malli tuntee Suomessa nimen Klässiks-Sevi.

Kulkineen ikään voidaan myös viitata käyttämällä "vanhanaikaista" appellatiivia, jonka merkitys on käynyt kielessä jo hämäräksi. Tällaista hyödyntävät esimerkiksi kottero 'vanha auto' tai Ronttomi.

Äidinkielenopettajahuumoria taas on erään lähes viisikymmenvuotiaan Perfect-polkupyörän nimi Pluskvamperfekti. Pyörän vanhettua omistajansa mukana sen nimittäminen *Perfektiksi ei enää ollut kaikin puolin luontevaa, joten nimeä piti täydentää paremmin kulkineen huomattavaa ikää korostavaksi. (Käyttökuntoinenhan pyörä edelleen oli, ja käytössä, joten sitä ei ollut siis tarvetta nimittää vaikkapa *Vanhaksi rakkineeksi').

E:6.9.3 Koonti ikään viittaavista nimistä

Tässä luvussa kulkineen ikään viittaaviksi on luettu 24 nimeä, mikä on 0,6 % aineiston nimistä ja 0,7 % nimeämisperuste-esiintymistä. Nimiä on kuitenkin niin vähän, että niiden perusteella voidaan lähinnä sanoa vain, että ensisijaisesti ikään viittaavia kulkineennimiä on äärettömän vähän. Koska käytettävyys on kulkinemaailmassa keskeistä, pelkästästään kulkineen ikään viittaavat nimet ovat yleensä sävyltään positiivisia. Seuraava kuvio esittää vielä vähien nimien jakautumisen nimen viittaustason mukaan:

Suurin osa ikään viittaavista nimistä on siis yksilönnimiä ja loput ovat mallinimiä.


Siirry seuraavaan alalukuunE:6.10 Luonne