Käyttäjä – Kulkine.net


E:6.6 Käyttäjä

E:6.6.1 Käyttäjä tai omistaja nimeämisperusteena

Omistus- ja nautintasuhde ovat maa-alueiden ja talojen vakiintuneita nimeämisperusteita, mistä kertovat muiden muassa Lapin-nimet ja Juhola-tyypin talonnimet sekä Antinpelto-tyyppiset nimet, kun nimi ilmaisee omistusta. Henkilönnimissä tietyntyyppistä omistamista ovat Matinliisa (~ Matin Liisa) -tyyppiset nimet, joissa vaimoa nimetään miehensä mukaan. Jos myös lapset tulkitaan omistettaviksi kohteiksi, Antinmatti-nimityyppikin ilmaisee alkuperän lisäksi omistussuhdetta (lisäesimerkkejä ks. Lehikoinen 1987). Lisäksi monissa nimissä omistaja tai nauttija ilmaistaan henkilöä tarkoittavalla appellatiivilla (esim. papin-).

Tuotemerkkinimistössä omistaja ja käyttäjä eivät ole yhtä kuten henkilön- ja paikannimistössä. Tuotteen valmistaja valmistaa tuotteen, jonka kauppa myy kuluttajalle. Sellainen tuotteen nimi, joka viittaa tuotteen valmistajaan, viittaa usein myös sen alkuperään. Esimerkiksi genetiivimuotoinen Fazerin Sininen -rakenne tulkitaan omistussuhteeseen ja alkuperään, muttei tuotteen loppukäyttäjään viittaavaksi. Nykyään myytävä digisovitin Kansalaisboksi sen sijaan eittämättä on tarkoitettu viittaamaan käyttäjään – automarkkinoilla vastaava nimi on tietysti Volkswagen eli Kansanauto.

E:6.6.2 Kulkineiden käyttäjiä

Käyttäjää ilmennetään 194 aineiston nimessä. Kuten kaikessa nimistössä tavallista, nimiä annetaan kulkineitten poikkeavien ominaisuuksien mukaan. Kun käyttäjä rinnastetaan ominaisuuteen, huomataan, että nimiä annetaan nimenomaan poikkeavien käyttäjien perusteella. Poikkeavia käyttäjiä ovat aineiston nimien perusteella ikäihmiset (Pappa-Tunturi), homoseksuaalit (Hinttipulkka), romanit (Manne-Taunus), ammattikoululaiset (Amiskorolla) ynnä muut nuoret sekä köyhät ja muut sosiaalisesti arvotetut, ns. b-luokan kansalaiset (Merkonomimersu). Lisäksi muutamat nimet viittaavat jonkin automallin rallikäyttöön kuljettajan nimen avulla (Timonputka). Myös muiden julkisuuden henkilöiden nimiä voidaan käyttää, jos heidät voidaan yhdistää kyseiseen kulkineeseen (Batman-auto).

Edellä mainittujen yleisempien nimien lisäksi aineistossa on myös jonkin verran todelliseen omistajaan viittaavia nimiä. Tällaisia ovat julkisten kulkuneuvojen liikennöitsijään pohjautuvat nimet (Paunulainen) ja yksityishenkilöiden kulkineisiin viittaavat nimet (Villesedän Larviainen), jotka usein ovat yksilönnimiä. Lisäksi on joitakin nimiä, joissa esiintyvät käyttäjät ovat lähinnä mielikuvituksen tuotetta, kuten Omistaa Petoviili, Elä Liftoo 'Opel'.

E:6.6.3 Yksityiskohtaisempia havaintoja nimissä näkyvistä kulkineiden käyttäjistä ja nimistä

Seuraavien alaotsikoiden alla käsitellään ensin poikkeaviin käyttäjiin viittaavat nimet käyttäjäryhmittäin, sitten julkisuuden henkilöihin viittaavat nimet ja viimeisenä todellisiin käyttäjiin viittaavat nimet.

E:6.6.3.1 Narkkis-Corolla ja Kollivolski

Liikenteessä nuoret, ja varsinkin aggressiiviset nuoret miehet, voidaan nähdä liikennekäyttäytymiseltään ja ajoneuvojen kunnoltaan erottuvana ryhmänä. Autoja on voitu myös tuunailla 'parannella autoa sekä teknisesti että esteettisesti' (← engl. tune up), mitä ilmentää myös H3:n antama merkitys teiniksauto-nimelle: 'auto, joka on kirkkaan värinen ja jossa on karvanopat'. Tietynlaiseen autoiluharrastuksiin taas viittaavat amisauto 'ns. rundia ajava auto', amisrassi 'auto, jolla ajetaan kylänrinkiä' ja poppisauto 'kylillä pyörivät ääntelehtivät autot'. Samansävyisiä ovat monet muutkin amis- ja teini-nimet, vaikkei sitä ääneen selvästi sanotakaan. Nimiryhmän attraktiokeskus on 1979–83 valmistettu Toyota Corolla DX, jonka nimiä ovat Amisdeeäksä 'Toyota Corolla DX', Amiskorolla 'Toyota Corolla tietynlaisella käyttäjällä', Teinideeäks ∼ Teinideeäksä, Teinideksi, Teinideksteri, Teinikorolla, Teinikortsu ja Teiniäkskorolla. Muita teini- ja amis-nimiä ovat Amiszoom 'Volvo Amazon', Teinikoppa 'jokin Ford Escortin korimalli', Teinimatsda 'Mazdan 323-malli 1990-luvun alkuvuosilta, jossa nousevat valot' ja merkistä riippumaton "teiniauton" nimitys teinihelvetti. Amiszoom lienee saanut (sekundäärin) nimensä vasta valmistusaikansa (1960-luvun) jälkeen mallin halvettua ammattikoululaisen lompakolle sopivaksi. Teinikoppa viittaa oman näkemykseni mukaan juuri 1980–85 valmistettuun Ford Escortin Mk 3:een.

Samansisältöisinä mutta voimakkaammin kantaa ottavina voidaan nähdä Toyota Corolla DX:n nimitys Härmäauto, Toyota Corolla KE20:n nimitys Narkkis-Corolla ja Corollan mallinimi Torvijolla. Nuoriin miehiin voisi viitata myös alkuosaltaan lisämerkityksinen sekundäärinimi Kollivolski 'Volkswagen Golf'. Jo 1950-luvulta taas on peräisin nimitys Härkävaunu '(eräs?) Citroën'. Naapurikylän pojat käyttivät autoa tanssireissuillaan.

Epäilyttäviä toisen luokan kansalaisia olivat aikoinaan myös hipit, jotka syystä tai toisesta mieltyivät 1949–67 valmistettuun Volkswagen Kleinbusiin (Volkswagen Transporter T1). Luultavimmin suomalaisen hippiliikkeen kultavuosina auto oli jo valmistuksensa loppuvaiheessa ja kesätapahtumissa kiertelemiseen soveltuvia busseja oli jo edullisesti saatavissa käytettyinä. Kleinbusin ja hippiliikkeen suhde on kuitenkin kansainvälinen. Kleinbusin nimiä aineistossa ovat suomalaiset Hippipaku ja Hippivolkkari

E:6.6.3.2 Kirvesmiehen Barracuda, Kauniaisten kansanauto ja OrpoPojan EnsiLelu

Nuoret miehet eivät ole ainoa väheksytty ja vähävarainen kansanryhmä. Köyhemmillä kansanosilla iästä riippumatta ei ole aina ollut mahdollisuutta hankkia uusinta ja hienointa urheiluautoa. Näin on syntynyt Kirvesmiehen Barracuda -nimityyppi. Barracuda viittaa tässä urheilulliseen Plymouth Barracudaan. Kirvesmiehen Barracuda on sitä vastoin samankaltainen mutta Barracudaa edullisempi Volkswagen 1600. Betoniraudottajan Barracudaksi taas on nimetty Škoda Coupé. Muut tyypin suomalaiset nimet ovat Kirvesmiehen Mustanki eli Köyhän miehen Mustang 'Ford Capri', Köyhän miehen Mersu 'Ford Cortina', Merkonomimersu 'Ford Granada', Merkonomimersu 'Ford Taunus 1.6 GX' ja Köyhän miehen GTO 'Škoda R110 Coupé'. Volkswagenia on Suomessa aikanaan nimitetty myös Kansan Porscheksi. Kansanautoksi on sanottu sekä Kuplavolkkaria että Moskvitšia. Autot lienevät olleet eri puoluekantojen edustajien kansanautoja – Volkswagenin nimi toki on käännöslaina.

Läheisesti Kirvesmiehen Barracuda -nimityyppiä muistuttaa myös Kauniaisten kansanauto -nimityyppi (sanaliitto, jossa ensimmäinen osa genetiivissä ja toisena osana merkkinimi, joka kuvaa kulkinetta mutta ei varsinaisesti kuulu sille). Kauniaisten kansanauto -tyyppi vastaa rakenteeltaan Uhtuan Buick -nimityyppiä, mutta ei kuitenkaan ilmaise kulkineen alkuperää lainkaan. Tällaisia nimiä ovat Espoon Lada 'Volvo V70N tai V70', Kauniaisten kansanauto 'Volvo V70 tai S80' ja Korson Lada 'Volvo V70'. Ajatus on, että koska esimerkiksi kauniaislaiset ovat upporikkaita, vastaa normaalioloissa arvokas Volvo näillä alueilla Ladaa tai jotakin muuta rahvaan autoa. Lähempänä Uhtuan Buick -tyyppiä on GAZ-51-kuorma-autoista (1949–) käytetty nimi Multian Kemsu. GAZ-51 oli neuvostoliittolainen vastine yhdysvaltalaiselle GMC-kuorma-autolle, jota yleisesti Kemsuksi kutsuttiin. Nimityyppi ei ole aivan uusi, sillä Sananuotta-kilvan avulla on saatu tieto nimestä Multiankempsu 'GAZ-kuorma-auto' jo vuonna 1960.

Vähävaraisiin henkilöihin viittaavat tavallaan myös Opelin nimet On Persaukisten Eka Lelu, Onnellisen Pojan EnsiLelu, Onnellisen pojan ensimmäinen lelu, OpiskelijaPojan Ensimmäinen Lelu ja OrpoPojan EnsiLelu. Opel ei ole ollut kallein eikä laadukkain saksalaisauto vuosikymmeniin. Henkisesti jälkeenjääneeseen autonkuljettajaan viittaavaksi taas voidaan tulkita Ford Fiestan nimitys Apinakeinu sekä muut vastaavat.

Käyttäjän nimen kautta voidaan myös kuvailla kulkineen varustelutasoa. SVF:n mukaan huonosti varusteltuja autoja nimitetään merkistä riippumatta neekerimalleiksi ja hyvin varustettuja Volvoja taas arabimalleiksi. Tarkkaan ottaen Arabimalli on kuitenkin arabivientiin lisävarustellun Volvon 240-mallin nimi, ja se on vain yleistynyt käyttöön muillekin hyvin varustelluille Volvo-malleille, joita ei ole edes viety arabimaihin.

Rakennetyyppinsä puolesta Kirvesmiehen Barracudaa ja sitä muistuttavaa Uhtuan Buick -tyyppiä käsitellään erillisessä lisäluvussaan E:6.3.b.

E:6.6.3.3 Pappa-Tunturi ja Manne-Taunus

"Poikkeavia" ihmisryhmiä ovat köyhien ja nuorten lisäksi mm. ikäihmiset, naiset, romanit, homoseksuaalit ja tummaihoiset. Ikäihmisten kaksipyöräisiin kulkineisiin viittaavat mummis eli mummopyörä 'vanha naistenpyörä', Pappa-Solifer 'Soliferin "perinteiset" mallit ja Pappa-Tunturi 'vanhat Tunturi-mopon mallit'. Tunturit ja Soliferit olivat aikanaan nuortenkin suosiossa, ja ne saivat Pappa-määreen vasta kultakautensa lopulla. Olen myös kuullut nimet pappamopo ja Papitsa. Vanhusten autoilukulttuuriin taas viittaavat Mummonmersu 'jonkinlainen Mercedes-Benz', Pappa-auto 'Volvo' ja myös yksilönnimenä tunnettu Pappa-Lada 'Lada 1200 L ym. mallit'. Nimistö paljastaakin stereotypian: mummot ajavat polkupyörällä, papat köröttelevät vanhoilla mopoilla ja autoilla. Pietarsaarelainen Mummonmersu taas viittaa informantin mukaan suurta 80-luvun alun Mercedes-Benziä, joka ei mahdu pysäköintipaikoille eikä ole enää mikään hieno auto. Mummonmersun ja mummopyörän takana lienee siis kaksi erilaista mummokulttuuria suomenruotsalaisesta rouvasta työväenluokkaiseen tai maalaiseen pyöräilevään mummoon.

Kulkevainen romaniväestökin on siirtynyt hevosista autoihin. Jostakin syystä mustalaiset ovat mieltyneet, ainakin valtaväestön mielestä, tiettyihin automerkkeihin ja -malleihin, siten, että nimeäminen on ollut mahdollista. Mustalaisiin suorasanaisesti viittaa Mustalaismersu 'Mercedes-Benz W123'. Mustalaisen synonyymi manne on lyhempänä vielä suositumpi nimen aines: manne-nimiä ovat Manneauto 'Opel Rekord', Mannelavetti 'Mercedes-Benz', Mannelavetti 'Mercedes-Benz W123', Manneleka eli Mannemersu 'jokin vanhempi Mercedes-Benz-malli', Mannepiiska 'Volvo 200-sarja' ja Manne-Taunus 'Ford Taunus 17M 1960-luvulta'. H1 huomauttaa, että kyseisiä Taunuksia alettiin nimittää Manne-Taunuksiksi vasta myöhemmin 1970- ja 1980-luvuilla. Mustalaisiin heillä yleisen Hagert-sukunimen kautta viittaavia metaforisia nimiä ovat Hagert 'Mercedes-Benz 124 tai vanhempi malli', Haagert-malli 'Mercedes-Benz 200, 123', Naku ja Hagert 'dieselkäyttöinen Mercedes-Benz' ja ehkä jopa Siegert 'Ford Sierra'. Hagert ei suinkaan ole ainoa romaniväestön keskuudessa suosittu sukunimi, mutta sillä on ollut joitakin merkittäviä kantajia (esim. Allan Hagert). Lisäksi nimi on valtaväestön keskuudessa harvinainen ja siten erityisen luonteenomainen romanikulttuurin kuvain.

Vähemmistöryhmään viittaavina voidaan pitää myös nimiä Hinttipulkka 'Volvo', Hinttipulkka 'Saab 96', Homopulkka 'Saab 96', Homosohva 'Volvo 240' ja Homosohva 'Oldsmobile STW vm. -1983'. Neljä ensimmäistä nimeä eivät kuitenkaan viitanne aktiivisesti kulkinetta käyttävään henkilöön, vaan lähinnä ilmentävät kulkineen ruotsalaista alkuperää ja ruotsalaisuuteen liitettyjä stereotypioita. Johonkin Oldsmobile-malliin viittaava Homosohva-nimi sitä vastoin voi liittyä yhdenlaiseen homoseksuaalisuuteen liitettyyn stereotypiaan, jossa kytkeytyvät hedonismi, nautiskelu, lihavuus ja nahkaverhoillut istuimet. Myös Mercedes-Benzin nimeä Natsivaunu voidaan pitää käyttäjää ilmaisevana.

Ihmisryhmän nimeen perustuu myös sana neekeriauto, jota voi käyttää vanhoista amerikanraudoista, esimerkiksi Ramblereista. Mobilisti-lehden (1 / 1985: 36) mukaan nimitys perustuu vanhaan amerikkalaiseen käytäntöön: Kuusi köyhää värillistä nuortamiestä hankki auton yhdessä. Kukin sai ajaa autolla yhden päivän viikosta, ja sunnuntaisin autoiltiin yhdessä. Käyttäjäryhmän nimeen perustuvat myös invalidiajoneuvon vakiintunut yleisnimi invamopo ja poliisiautoa tarkoittava kyttäauto.

E:6.6.3.4 Melkein sukua julkkikselle

Kulkine on voitu nimetä myös jonkun julkisuudessa tunnetun käyttäjänsä mukaan. Nimeämisen kannalta ei ole merkityksellistä, onko käyttäjä fiktiivinen vai faktinen henkilö tai onko käyttö ollut tosiasiallista – riittää, että kulkine ja käyttäjä on kyetty liittämään toisiinsa.

Kulkineen nopeutta on voitu ilmaista nimellä, jossa kulkineen käyttäjäksi asetetaan jokin tunnettu rallikuljettaja. Tällaisia nimiä ovat Alenin Dakota 'Fiat 131 Mirafiori', Mikkolan Esko 'Ford Escort', Simon Sussu 'Saab 96 V4' ja Timonputka 'Mini (Cooper S)'. Alenin Dakota viittaa ralliautoilija Markku Aléniin; Dakotaksi taas kutsutaan yleisesti kalifornialaisen lentokonetehtaan valmistamaa Douglas Commercial 3-lentokonemallia. Mikkolan Esko-nimen Esko on väännös Escortista, ja Mikkola sen sijaan viittaa samalla automallilla rallia ajaneeseen Hannu Mikkolaan. Simo Lampinen taas voitti Jyväskylän suurajot "Sussullaan" 1960–70-luvulla. Timonputka-nimen Timo taas viittaa Timo Mäkiseen.

Todellisiin julkisuuden henkilöihin viittaavat myös Adenauer 'Mercedes-Benz W186', Elviscädi 'Cadillac vm. 1954–56' ja Paavinpulkka 'Fiat'. Konrad Adenauer oli Saksan liittotasavallan liittokansleri 1949–63 ja ilmeisesti nautti aikansa luksus-Mercedeksen kyydeistä. Elvis Presley oli taas amerikkalainen rockmuusikko, jolla oli intohimoinen suhde Cadillac-autoihin. Paavin käyttämän ajoneuvon merkistä ei ole tietoa, mutta nimi viittaa lähinnä Fiat-autojen italialaisuuteen.

Myös fiktiivisiin julkisuuden henkilöihin viittaa joukko nimiä. Henkilön fiktiivisyys ei ole mikään este käyttäjäassosiatiivisen nimen synnylle, sillä fiktiivinen käyttö hahmottuu ilmeisesti yhtä luontevaksi nimeämisperusteeksi kuin todellinen käyttö; harva nimenkäyttäjähän on ollut konkreettisesti todistamassa Konrad Adenauerin tai Simo Lampisen autoilua. Kulkineiden nimeämistä fiktiivisten henkilöiden mukaan haittaa kuitenkin se, että monesti fiktiivinen henkilö ei käytä aina samaa kulkinetta (Hercules Poirot, James Bond) eikä suuria määriä siinä medialajissa, jonka kautta hän julkisuudessa esiintyy. Usein myös henkilön kulkuneuvo on siten kuvattu, että sitä on hankala yksilöidä minkään arkitodellisuudessa olevan kulkineen vastineeksi. Tällaisesta hyvä esimerkki on sarjakuvasankarin Aku Ankan auto, jonka tunnistaa kuvan perusteella suuri osa väestöstä, mutta jonka muotoista autoa ei ole ollut automallivalikoimissa vuosikymmeniin. Mummo Ankan autokin on jäänyt vain korkean vanhan auton yleisnimeksi, vaikka internetin keskustelupalstoilla kiistelläänkin sellaisista asioista kuin "Mikä oli oikea Pelle Hermannin pakettiauto?" tai "Oliko Mummo Ankan auto GM [General Motors]?".

Fiktiivisiin henkilöihin pohjaavat suomalaiset nimet Batman-auto 'Scania Vabis CR -76 -linja-auto', Urjalan Ritari Ässä 'eräs Toyota Corolla', Pyhimys ∼ Volvo Pyhimys ∼ Pyhimysvolvo 'Volvo 1800 Coupé'. Peltolan Onnikoita ja Rollikoita -teoksessa mainitaan Batman-auto televisiossa pyörineen suositun sarjan mukaan ristityksi. Tarkemmin en ole nimeämisperustetta selvittänyt. Urjalan Ritari Ässä-nimi viitannee sekä Ritari Ässän K.I.T.T.-auton luonteen kautta kulkineen luonteeseen ja toisaalta myös Ritari Ässän persoonaan. Volvo 1800 Coupé -urheiluautolla taas ajoi aikoinaan Roger Mooren esittämä fiktiivinen Simon Templar eli Pyhimys. Ilmeisesti Harri Helinin Pyhimys-sivuillaan kirjoittama teksti kuvaa tämän Pyhimyksen merkitystä 1960-luvun nuorille suomalaisille:

Muistan 60-luvun alun TV-tarjonnan Suomessa: joka toinen ilta Pokelan perhe soitti kannelta ja joka toinen Malmsténin perhe lauloi. Pyhimys eli Simon Templarin seikkailut olivat TAPAUS, joka kokosi perheen teeveen ääreen hiljentymään.Ilman tätä kulttuuritaustaa [Volvo] P1800 on vain auto, tosin kaunis sellainen. Kymmenien TV-kanavien ja satojen vuosittaisten sarjojen alati vaihtuvat ajopelit ja sankarit eivät jää historiaan.

Pyhimys-televisiosarja oli siis aikanaan monille merkkitapaus, jos kohta kalliin Volvo-urheiluauton hankkiminen jäikin monille vain haaveeksi. Elokuvien välityksellä lienee levinnyt ainakin Citroën Tracition Avantin maine nopeana pakoautona. Malli tunnetaan Suomessa Gangsterisitikkana 'Citroën 11B tai 11CV'; nimen esikuvana lienee toiminut saksankielinen Gangsterlimousine. Nimi viittaa paitsi auton käyttäjiin myös erityisesti ovimalliin, kaapparioviin. Nämä mahdollistivat oviaukosta eteenpäin ampumisen ja toisaalta myös henkilöitten "kaappaamisen" auton kyytiin.

Nykyisinkin auto voidaan nimetä televisiosarjan perusteella, mutta nimen leviäminen ja säilyminen ei ole enää niin helppoa, sillä päähenkilöitä ja tapahtumia ei kukaan enää hetken kuluttua sarjan päätyttyä muista. Multimedioituneessa maailmassa vain harva fiktiivinen tarina nousee niin paljon yli muiden, että sen avulla voidaan nimetä mitään. Hieman televisiosarjan päättymisen jälkeen nimi unohtuu tai jää käyttöön vain kyseistä sarjaa harrastavien keskuuteen, kunnes ehkä unohtuu sieltäkin. Televisiosarjaan pohjautuu esimerkiksi nimi Sillä silmällä -auto 'Hummer', jota en ole enää hetkeen kuullut. 2000-luvun alun tv-sarjassa Sillä silmällä joukko homoseksuaaleja tyyliniekkoja nimittäin ajeli Hummer-autoilla uudistamassa heteromiesten tyylejä.

E:6.6.3.5 Paunulaisesta Reissu-Oskariin

Eri liikennöitsijöiden autoja nimitetään omistajansa tai omistajayrityksensä mukaan, mikä on usein sama asia, koska monessa tapauksessa bussiyrityksen nimi sisältää omistajan nimen. Aina viime vuosiin saakka linjaliikenneyhtiöt ovat olleet nimistönsä suhteen hyvin konservatiivisia ja nimet ovat olleet lähinnä tyyppejä Satakunnan liikenne tai Koiviston auto. Määrätilanteissa käypä yksilön- tai lajinimi on esimerkiksi aineiston Helsteenin auto 'linjaliikenne Soini Hellsténin linja-auto'. Ilmauksen kiteytyneisyyttä ja proprisuutta voidaan pohdiskella. Kiteytyneisyydeltään samanveroinen on Kaukkiksen Mersu, joka on autoilija Heikki Kaukorannan koulutaksin nimitys. Omassa nuoruudessani koulumme koulutaksia taas nimitettiin omistajansa ja kuljettajansa Leila Ryhdän mukaan yksinkertaisesti vain Leilaksi; tyypilliset käyttötilanteet olivat esimerkiksi sentapaisia kuin *Menetkö kotiin linkulla vai Leilalla? tai *Leilassa oli ahdasta. Nimeä siis käytettiin ja taivutettiin kulkineennimenä. Yritys- ja henkilönnimien suhteesta ks. myös Sjöblom 2000: 147–148. Samantapaisia nimiä lienevät Osmo Ahon liikenteen www-sivujen tarinoissa esiintyvä Armas (: Armhan) ja Oulaisten liikenteen www-sivuilla mainittu Pirtti-Matti. Armas ja Pirtti-Matti olivat bussien yksilönnimiä. Pirtti-Matti viitannee yhteen Oulaisten liikenteen perustaneista Pirttijärven veljeksistä. Armas Aho taas oli legendaarinen veteliläinen liikennöitsijä 1925–1969.

Pirtti-Matti ja Armas Aho sijoittuvat menneisyyteen, aikaan, jolloin liikennöitsijät aina ajoivat autojaan itse ja auto, kuljettaja ja omistaja voitiin luontevasti samastaa. Nykyisinkin Väinö Paunu Oy:n busseja sen sijaan nimitetään Paunuiksi tai Paunulaisiksi, vaikka yhtiön palveluksessa onkin satoja työntekijöitä. Nimi on jopa siinä määrin vakiintunut, että viime vuonna eräs Expressbus-kuljettaja toivotti matkustajat vahingossa tervetulleeksi Paunulaisen pikavuorolle . Koiviston liikenteen autoja taas voidaan nimittää Koivareiksi tai Koivistolaisiksi. Vastaavia nimiä on eri paikkakunnilla luultavasti paljonkin, enkä ole niitä erityisesti aineistoon kerännyt. Omistajayritykseen viittaa myös kiuruvetisen Himis-perhekodin pikkubussin nimi Himabussi. Nimi on hauskasti kaksimielinen, sillä pikkubussilla voidaan myös ajatella viedyn kodin lapsia kotiin eli himaan.

Yhtiön nimeä on voitu myös käyttää yhtiön bussien nimeämiseen. Kokkolalais-iisalmelaisen 2005 lopetetun Liikenneyhtiö Norpan erikokoiset bussit oli nimittäin nimetty norppa-aiheen mukaisesti. Yhtiön suuren, tavanomaisen kokoisen linja-auton nimi oli Isonorppa. Tätä suuremman bussin nimi taas oli Jättinorppa. "Perheen pienintä", 16-paikkaista bussia taas nimitettiin Kuutiksi. Yleensä eri yhtiöt käyttävät busseistaan numeroita niiden erottamiseksi. Toinen poikkeuksellinen yhtiö on ollut juuri edellä mainittu Osmo Aho Oy, jonka kaikki autot on nimetty 1980-luvun alusta lähtien. Idean isä oli tuolloin parikymppinen Esko Aho, yrityksen nykyinen toimitusjohtaja. Lähes kaikki autot ovat Oskareita Osmo Ahon lempinimen mukaisesti. Yhtiön edustajan mukaan "autot on myös numeroitu, mutta asiakkaalle jää usein paremmin mieleen tuo auton nimi ennemminkin kuin numero, joka on tietty vähän persoonaton". Osmo Ahon busseja ovat (2005) olleet Mini-Oskari 'MB sprinter, 19 istumapaikan pikkubussi', Ruuhka-Oskari 'Volvo / Ajokki, jossa myös seisomapaikkoja, vanha paikallisliikenneauto', Linja-Oskari 'linjaliikenteessä käytetty 61-paikkainen Volvo / Ajokki -bussi', Pikku-Oskari '34-paikkainen tilausajobussi', Pitkä-Oskari '58-paikkainen bussi, joka oli taloon tullessaan yhtiön pisin auto', Turhanpitkä-Oskari '64-paikkainen Volvo / Viima, jota entinen toimitusjohtaja sanoi sen tullessa turhan pitkäksi, kun bussi ei ollut sopia sisään talliin', Keikka-Oskari 'Volvo / Kutter -bussi', Savon-Oskari eli Lenni 'Volvo / Lahti, hankittu Savonlinjoilta ja on vielä sen väreissä, siis valkoinen mustin merkein, kuten lokinpoikanen. Reppu-Oskariksi taas nimitetään Volvo / Taival -bussia, jolla liikennöidään koululaisvuoroja. Turistimatkailu- tai pikavuorokäytössä ovat olleet Retki-Oskari, Loma-Oskari, Matka-Oskari, Reissu-Oskari ja Turisti-Oskari. Näitä pienempi tilausajo- ja linjakäytössä ollut 34-paikkainen Scania-bussi taas kantaa nimeä Pätkä-Oskari. Jo ajasta ikuisuuteen siirtyneiden bussien nimiä olivat yhtiön edustajan mukaan Tähti-Oskari, Iso-Oskari, Valko-Oskari ja Peukaloinen. Valko-Oskari oli Hassen matkojen valkoisiin väreihin maalattu bussi ja Peukaloinen taas vain yhdeksänpaikkainen pikkubussi. Yhtiön mukaan joitakin nimiä on myös otettu uudelleen käyttöön, vaikka bussi on vaihtunutkin. Esimerkiksi Retki-, Keikka- ja Reissu-Oskareita on ollut useita.

E:6.6.3.6 Mamman tammasta Muntermobiiliin

Tyypillisiä lähipiirin henkilöiden kulkineiden nimiä ovat H16:n ja H19:n mainitsemat Isinauto 'eräs Toyota Corolla' ja Äitinauto 'eräs Toyota Avensis'. Nimien tarkoitteet vaihtuvat perheestä toiseen, mutta käytössä tyyppi on hyvin yleinen, jos autoja ja vanhempia on kaksi. Äitini perheessä tunnettiin myös Mamman tamma, joka oli perheen vanhanrouvan polkupyörästä käytetty nimi.

Käyttäjiensä mukaan on saanut Eijapäivi-nimen myös eräs tyrvääläinen Helkama Kaunotar -polkupyörä. H34:n mukaan hänen kummitätinsä Eija ja tämän sisko Päivi olivat viitisentoista vuotta sitten ajelleet kyseisellä pyörällä ympäri Lousajan kylää etsimässä tilapäisesti kadoksissa olevia puolisoitaan. Kulkineen käyttäjiin ovat viitanneet myös edellisessä luvussa käsitellyt Ministeriauto, Ruotsin Kustaan auto, Maaherran auto ja Maria Åkerblomin käytössä ollut Maija. Ei kuitenkaan ole varmuutta, missä määrin näiden nimet ovat yleistyneet vasta käyttäjän vaihduttua, ja siksi nimiä on pidetty ensisijaisesti kulkineen alkuperää ilmaisevina.

Yksilönnimiä ovat myös MaTolaatikko 'eräs Lada', Villesedän Larviainen 'eräs Lada' ja Muntermobiili 'eräs Jeep Cherokee vm. 1982'. MaTolaatikko kuuluu Ladakerhon foorumin MaTo-nimiselle käyttäjälle, jonka nimeä on ehkä inspiroinut venäjän kielen opetusohjelmasarja Kapustassa esiintynyt Mato. Larviainen on väännös Ladasta, ja Villesetä viittaa omistajaan naapurin pikkulapsen näkökulmasta. Muntermobiili-nimi taas kuuluu erään Jyväskylän yliopiston journalistiikan opiskelijan luonteikkaalle autolle, jonka omistajan sukunimi on Munter. Luonteikkaita ovat aikoinaan olleet myös Horch-merkkiset Voikukka-Kallen kaksvooninkiset, joilla liikemies Kaarlo Leander hoiti paikallisbussiliikennettä Tampereella syksyllä 1920.

E:6.6.3.7 Sekalaisia käyttäjiin viittaavia nimiä

Jotkin nimet viittaavat selvästi käyttäjään tai hänen luonteenlaatuunsa mainitsematta kuitenkaan käyttäjän nimeä ääneen. Tällainen on esimerkiksi Aateauto 'Lada'. Nimi vihjaa, että kulkineen kuljettajan eli omistajan on oltava vakaumuksellinen vasemmistolainen. Suorasanaisesti kulkineen omistajan taas osoittaa poliisipakettiauton nimitys valtion taksi. Valtio ei kuitenkaan ole varsinaisesti auton käyttäjä, vaan taksikyytiä nauttivat yhteiskunnan huonompimaineiset kansalaiset. Käyttäjään viittaavana voidaan myös nähdä kaikkiin pelastus- ja poliisiajoneuvoihin viittaava torvitaksi, jos torven katsotaan viittaavan kulkineiden äänenantolaitteiden lisäksi myös niitten asiakkaisiin.

Lisäksi bakronyyminimissä on joukko nimiä, joissa viitataan jonkinlaiseen kulkineen käyttäjään. Viittaukset kuitenkin jäävät kovin epämääräisiksi ja ovat lähinnä lyhenteen uusiotulkintamekanismin rajoitusten mukaan tuulesta temmattuja. Tällaisia nimiä ovat Fossiilin Omistaa Ruma Dekaani 'Ford'; Omistaa Petoviili, Elä Liftoo; Omistaja Pikkumainen, Elä Laenoo 'Opel'; Pidätelkäähän Ekonomit Uhoanne, Grankullasta Ei Ouluun Työnnetäkään 'Peugeot' ja Pirättelehä Ekonomi Uhoos, Gallialaises Ei Oo Turvas 'Peugeot'. Impotenttiin kuljettajaan taas epäsuorasti viittaa Osta Tojota jos ei sojota.

E:6.6.4 Koonti käyttäjiin tai omistajiin viittaavista nimistä

Kulkineen käyttäjään viittaavia nimiä on 194, mikä on 4,7 % aineiston nimistä ja 5,9 % nimeämisperuste-esiintymistä. Näistä erilaisiin vähemmistöihin tai ihmisryhmiin hipeistä eläkeläisiin viittaa 135 (69,6 käyttäjään viittaavista nimistä). Julkisuuden henkilöihin viittaa 10 nimeä (9,5 %), liikennöitsijöihin 13 nimeä (joista huomattava osa Oskareita) (6,7 %) ja todellisiin käyttäjiin 21 (10,8 %). Jako julkisuuden henkilöihin ja todellisiin käyttäjiin ei ole yksiselitteinen, sillä sekä Elvis että Maria Åkerblom ovat olleet niin aikansa julkimoita kuin kyseisten mallien tai yksittäisten autojen käyttäjiä. Olennainen ero on, että Maria Åkerblomin väitetään olleen konkreettisessa fyysisessä kosketuksessa Suomessa olevaan autoyksilöön, joka on hänen mukaansa nimetty. Elviscädi sen sijaan on vain samanlainen auto, kuin Elviksellä oli.

Tämän luvun prosentuaaliset tulokset eivät ole kovin luotettavia. Saatujen lukumäärien arviointi riippuu olennaisesti siitä, arvotetaanko enemmän ilmausten esiintyvyyttä kielessä vai kielessä tunnettujen ilmausten määrää. Arkipuheessa useiten toistuvia lienevät Isinauto-tyypin kontekstisidonnaiset proprit. Seuraavaksi yleisimpiä lienevät eri vähemmistöihin (vanhukset, nuoret ja erirotuiset henkilöt) liittyvät nimet, joiden keskinäinen määrällinen jakauma säilyneisi samansuuntaisena, vaikka nimiä lisää kerättäisiinkin. Merkille pantavaa kuitenkin on, että nimet liittyvät vielä vanhoihin vähemmistöryhmiin. Maahanmuuttajien ja venäläisturistien autoille ei toistaiseksi ole keksitty erityisiä nimiä. Vähemmistöihin viittaaville nimille ei kuitenkaan ole arkipuheessa yhtä paljon tarvetta kuin Isinauto-tyypin nimille, joten ne esiintyvät harvemmin.

Bussiyrittäjiin ja -yrityksiin liittyvää nimistöä on varmastikin enemmän, sekä brändin luomiseksi tietoisesti luotua että bussinkuljettajien omaa epävirallista kieltä. Osa näistä nimistä on kuitenkin vain pienen piirin harrastajien tiedossa, minkä vuoksi en ole niitä kerännyt. Koivistolainen-nimityyppi taas sisältää joukon varsin vakiintumattomia ilmauksia, jotka muodostetaan tilapäisesti aina uudelleen ja uudelleen. Julkisuuden henkilöihin viittaavien kulkineennimien määrä sen sijaan lienee vähenemässä julkisuuden pluraalistuessa.

Yksittäiseen käyttäjään viittaavat nimet ovat luonnollisesti kulkineitten yksilönnimiä. Malli- ja merkkinimet taas voivat liittyä sekä yksittäisiin todellisiin esikuvallisin käyttäjiin että yleisemmällä tasolla määriteltyihin todellisiin tai kuvitteellisiin käyttäjäryhmiin (Pyhimys-Volvo, Pappa-Tunturi).


Siirry seuraavaan alalukuunE:6.7 Käyttötarkoitus