Nimeämisperuste tuntematon – Kulkine.net


E:6.14 Nimeämisperuste tuntematon

Yhteensä 132 aineiston nimistä (3,2 % aineiston nimistä ja 4,2 % nimeämisperuste-esiintymistä) on sellaisia, joiden nimeämisperuste on jäänyt syystä tai toisesta epäselväksi. Epäselvien nimien määrä on osin seurausta aineiston keruumetodeista. Osa aineistosta on kerätty internetin keskustelupalstoilta, joissa keskustelelleita ihmisiä en ole yleensä käynyt jäljittämään nimien taustojen selvittämiseksi. Muutamissa tapauksissa olen toki etsinyt lisävihjeitä käyttäjien henkilökohtaisilta kotisivuilta, nimimerkistä ja muiden käyttäjien viesteistä, mutta henkilökohtaisia yhteydenottoja keskustelijoihin olen välttänyt. Täten monien nimien tausta on jäänyt hämäräksi, ja niistä voi esittää vain arvauksia. Perusoletus on, että nämä hämäräksi jääneet nimet ovat primäärejä nimiä. Joistakin nimistä ei kuitenkaan tiedetä varmaa tarkoitettakaan, joten muutama sekundäärikin nimi on saattanut eksyä selvittämättömien nimien joukkoon. Edellisistä alaluvuista tuttua esitystä nimeämisperusteen yleisyydestä eri viittaustasoilla on myös turha sisällyttää tähän lukuun, sillä nimeämisperusteen epäselvyyteen liittyy monesti sekin, ettei nimen viittaustasostakaan oikein tahdo olla selvyyttä.

Olen käynyt tutkimusaineiston selvittämättömiä nimiä läpi lisensiaatintutkielmassani noin kymmenen sivun verran (2009: 254–265); osa näistä on myöhemmin tosin tullut selvitetyiksi. Vastaavasti aineiston kartunta on tuonut lisää selvittämättömiä nimiä. Näiden läpikäynti tässä ei ole tarpeen, mutta otan muutamia esimerkkejä selvittämättä jääneistä nimistä ennen koontiin siirtymistä: Tötterö 'eräs Saab 900', Supikoira 'eräs FSO Polonez', Pupu-Scania 'Scania 36 tai 50 -ka.' ja Volvo Ahti 'Volvo 240'. Selvittämättömien tai hyvin hatarasti selvitettyjen nimien listan saa selattavakseen tieteellisellä hakulomakkeella 1 ja tekemällä sieltä valinnan nimeämisperuste: ei tietoa.


Siirry seuraavaan päälukuunE:7 Koonti nimeämisperusteista