Kulkineennimistön rakennetyypit ja nimenosan käsitteen ongelmallisuus – Kulkine.netC:4 Kulkineennimistön rakennetyypit ja nimenosan käsitteen ongelmallisuus

Luvussa C:2.4 esitettiin, miten nimen koostuminen muodostusalkuperältään vaihtelevista osista vaikuttaa siihen, millainen vaikutelma kokonaisen nimen muodostusalkuperästä ja rakenteesta syntyy. Tässä pääluvussa tämä tuodaan konkretian tasolle ja eri rakennetyypit esitellään. Epävirallinen kulkineennimistö on rakenteeltaan moninaista. Jotkut tyypit toistuvat usein, toiset taas ovat harvinaisempia. Käsittelen seuraavassa ensin "helpot perustapaukset" ja pohdin sen jälkeen monimutkaisempia ja harvinaisempia rakennetyyppejä. Näiden tyyppien yleisyydestä kerrotaan tarkemmin vasta pääluvussa C:5.


Siirry ensimmäiseen alalukuunC:4.1 Yksiosaisia rakennetyyppejä