Merkitysalan muuttaminen – Kulkine.net
C:1.6 Merkitysalan muuttaminen

Eräs sananmuodostuskeino on merkitysalan muuttaminen. Samaa sanaa voidaan ryhtyä käyttämään uudesta asiasta. Merkitysalan muuttaminen on sananmuodostuskeinona hieman epämääräinen monestakin syystä. Ensinnäkin sanoja voidaan käyttää metaforisesti myös jostain epätavallisesta tarkoitteesta, jonka jotain piirrettä halutaan metaforan avulla korostaa. Tällaisessa tilanteessa on hankalaa mitata, milloin kysymys on sanan tilapäisestä metaforisesta käytöstä ja milloin vakiintuneesta ilmauksesta, joka on muodostettu merkitysalaa muuttamalla. Samaan rajanveto-ongelmaan törmätään myös muussa kielen kuvallisessa käytössä. Toisaalta rajanveto-ongelma syntyy myös silloin, kun tarkoite muuttuu toisenlaiseksi ja sana tai nimi siitä huolimatta pysyy käytössä. Merkitykset ovat toki joustavia. Sitä vastoin voi olla hankalaa osoittaa, että jokin selvästi erillinen uudissana olisi aktinomaisesti muodostettu merkitystä muuttamalla. Pidän siis merkitysten joustavuutta ja kielen kuvallista käyttöä normaalina, mutta en koe, että siinä välttämättä syntyy uudissanoja. Selkeimpiä muutoksia ovat ehkä propriutuminen ja appellativisaatio. Kulkineennimiin liittyvistä merkityksenmuutoksista kirjoitetaan luvussa D:7 ja merkityksenmuutosten syihin liittyvästä affektisuudesta alaluvussa B:4.


Siirry seuraavaan alalukuunC:1.7 Sepittäminen, äännesymboliikka ja deksriptiivisyys