Tutkimuksen kohde – Kulkine.net


A:1 Tutkimuksen kohde

Tämän tutkimuksen kohteena ovat epäviralliset kulkineennimet. Tämän pääluvun ensimmäisessä alaluvussa (A:1.1) määritellään termi kulkine. Seuraavissa kolmessa alaluvussa (A:1.21.4) pohditaan sitä, mikä voi olla nimi. Viidennessä alaluvussa (A:1.5) esitellään edellisten pohjalta se, että tutkimuksessa ymmärretään kulkineennimellä sekä eris- että yleisnimiä ja että kulkineennimet jakautuvat käytännössä viiteen osin limittyvään ryhmään viittaustasonsa mukaan (lajinimet, alalajinimet, merkkinimet, mallinimet ja yksilönnimet). Kuudennessa alaluvussa (A:1.6) määritellään epävirallinen ja pohditaan, missä määrin epävirallisten nimien tutkimus on slangin tai murteen tutkimusta. Seitsemännessä alaluvussa (A:1.7) sijoitetaan tutkimuksen kohteena oleva nimiryhmä tavallisimpiin nimiluokitteluihin eli nimitaksonomioihin.

Siirry pääluvun A:1 ensimmäiseen alalukuun A:1.1 Nimien tarkoitteena kulkine