Kulttuurihistoriallinen tausta – Kulkine.net


A:4 Kulttuurihistoriallinen tausta

Tässä luvussa kerrataan lyhyesti erilaisten kulkineitten tulo Suomeen ja niiden rooli ihmisten arjessa. Modernit kulkuneuvot ovat vähitellen yksi kerrallaan kehittyneet ylellisyysesineistä arkipäiväisiksi välttämättömyyshyödykkeiksi, ja moottoripyörä on kehittynyt tästä edelleen takaisin eräänlaiseksi ylellisyysesineeksi. Kustakin keskeisestä kulkineesta on oma pieni lukunsa (A:4.1 Auto Suomessa, A:4.2 Traktori Suomessa, A:4.3 Moottoripyörä Suomessa, A:4.4 Mopo Suomessa, A:4.5 Polkupyörä Suomessa). Näiden lisäksi aineistossa on toki harvakseltaan mm. leikkuupuimureitten ja kaivinkoneitten nimiä. Suomen kulkineistumisen ja historian vaikutusta kulkineennimiin tuodaan esiin erikseen luvussa F:5.1 Lähtökohtia ja varhaisista nimistä.


Siirry ensimmäiseen alalukuunA:4.1 Auto Suomessa