Tutkimustehtävä ja työn rakenne – Kulkine.net


A:5 Tutkimustehtävä ja työn rakenne

Tässä luvussa on kaksi alalukua. Ensimmäisessä niistä (A:5.1) kerrotaan tutkimuksen uutuusarvosta ja tarpeellisuudesta. Jälkimmäisessä (A:5.2) määritellään vihdoin täsmällisemmin tutkimuksen tavoitteet ja tutkimustehtävät. Myös tutkimustehtävien mukaisesti rakentuva työn rakenne tulee kerratuksi samalla.


Siirry seuraavaan alalukuunA:5.1 Tutkimuksen uutuus