Nimien tarkoitteena kulkine – Kulkine.net


A:1.1 Nimien tarkoitteena kulkine

Tässä tutkimuksessa käytetään termiä kulkine kahdestakin syystä. Näistä olennaisempi on lyhyys. Ensiksikin kulkea-verbistä johdettu (tai kulkuvälineestä lyhennetty) kulkine on lyhyempi ja kevyempi kuin kirjakielessä vakiintuneemmat kulkuneuvo ja kulkuväline. Erityisesti yhdyssanan osana vakiintuneemmat ilmaukset olisivat perin raskaita *kulkuneuvonnimi, *kulkuvälineennimi. Termi kulkineennimi on muodostettu analogisesti vakiintuneitten termien henkilönnimi ja paikannimi mukaan. Lyhyt ja kansankielessä syntynyt kulkine on siis perin ekonominen ja tarpeellinen, vaikka se saattaakin olla joillekuille vieras ja puuttuu useimmista sanakirjoista. Kielitoimiston sanakirjan toimittaja Marjatta Vilkamaa-Viitala (2009) luonnehtii kulkine-sanan sävyä lupsakkaaksi, mutta toteaa sen yleistyneen verkko- ja lehtikirjoittelussa. Kielipalstakirjoituksesta voidaan kuitenkin päätellä, että Vilkamaa-Viitalankin mielestä sanalle on tarvetta yleisluontoisena kattokäsitteenä.

Toinen syy on se, että kulkine-sanan merkityskenttä on hiukan erilainen kuin kulkuneuvon tai -välineen ja vastaa näin paremmin kerätyn nimiaineiston sisältöä. Kulkuneuvojahan ovat myös vesi- ja ilma-alukset sekä kiskoilla kulkevat ajoneuvot, kun taas kulkine-sana tarkoittaa lähinnä 'ajopeliä' (näin ainakin määriteltiin Urbaanin sanakirjan nyt jo verkosta kadonneessa nimiartikkelissa). Esimerkiksi Google-kuvahaun avulla on helppo todeta, etteivät vesi- ja ilma-alukset sekä kiskoilla kulkevat ajoneuvot kulkine-käsitteen alle tavallisesti kuulu. Kulkine-sanaa käytetään erilaisista autoista, pyöristä ja traktoreista ja Vilkamaa-Viitalan (mp.) sanoin sellaisistakin kulkineista, joille ei vielä ole tarkempaa nimitystä. Prototyyppisin kulkuväline on auto (Geeraerts 2010: 186), mutta tutkin muittenkin kulkineitten nimiä (siltä osin kun niitä aineistoon on saatu). Aineiston jakauma kulkinelajeittain käy ilmi alaluvusta A:2.2.4.3.

Käytän sanaa kulkine : kulkineen, vaikka jonkinlainen sekaparadigma kulkine- ja kuljin-sanojen ympärillä vallitseekin. Tälle taivutukselle on Google-haun antama tuki: "kulkineita" 15 000 osumaa ja "kulkineet" 29 500 tulosta versus "kulkimia" 6 740 tulosta ja "kulkimet" 4 680 tulosta. Perusmuotoja ei voida käyttää yleisyyden arviointiin, sillä kuljin-saneen Google-hakutulokset ovat lähinnä homonyymisen verbimuodon (kulkea 1.p. imperf.) esiintymiä.

Kulkine-termin määrittely kuuluu ajatuksellisesti edellisessä luvussa olleen kuutiokaavion oikeaan laitaan. Se, mitä kulkineena pidetään, on siis tutkimuskohteen rajausta nimien tarkoitteiden näkökulmasta. Tähän tarkoitenäkökulmaan palataan tarkemmin luvussa A:1.7.


Siirry seuraavaan alalukuun A:1.2 Kielellinen merkki