Tutkimuksen tieteellinen tausta – Kulkine.net


A:3 Tutkimuksen tieteellinen tausta

Seuraavissa kolmessa alaluvussa esitetään lyhyesti koko tutkimuskokonaisuudelle yhteinen tieteellinen tausta. Suuri osa teoreettisesta taustasta ja metodeista vaihtelee osioittain ja tarpeellista teoriaa esitetään sen takia kunkin osion yhteydessä.

Ensimmäisessä alaluvussa A:3.1 esitellään suomalaisen nimistöntutkimuksen yleinen historia ja tämän jälkeen kulkineennimistöä koskevaa aiempaa, varsin vähäistä tutkimusta. Alaluvussa A:3.2 vilkaistaan lyhyesti kognitivistiseen kielikäsitykseen, joka on viime aikoina tullut suosituksi suomalaisessa nimistöntutkimuksessa. Kolmannessa alaluvussa A:3.3 esitetään tämän tutkimuksen taustalla olevaa tiede- ja kielikäsitystä. Neljännessä alaluvussa A:3.4 on linkkilista siitä, mitä teoreettisia kysymyksiä otetaan esille muitten osioitten aluissa.


Siirry seuraavaan alalukuunA:3.1 Nimistöntutkimuksen vaiheet ja aiempi tutkimus