Konsonanttien mukauttaminen – Kulkine.netD:3.2 Konsonanttien mukauttaminen

Vierassanojen mukauttaminen suomeen ei kaikesta huolimatta useinkaan tapahdu kielenhuollon ohjeiden mukaan. Ohjeet soveltuvat konventioita seuraavaan huoliteltuun kielenkäyttöön, ja tällaiset sivistyneet mukaelmalainat pyrkivät ennemmin tai myöhemmin mukautumaan arkisempaan kielenkäyttöön ainakin puhutussa kielessä. Erityisesti klusiilit tapaavat menettää soinnillisuuttaan. Nuutisen (1994: 72–73, 78) kokoavan artikkelin Vinskaa, venskaa, tanskaa ja ranskaa mukaan ilmiöön on yksinkertainen selitys: suomen k, p, t ja s ovat neutraaleja obstruentteja, jotka eivät ole selvästi soinnillisia mutteivät selvästi kuivakan soinnittomiakaan. b- ja g- ja š-äänteiden tuominen suomeen vaatisi oikeastaan siis olemassa olevien klusiilien ääntämisen muuttamista soinnillisuus-soinnittomuusopposition luomiseksi (vrt. myös D:4.2.2.1). d-äänne sen sijaan on kotiutunut suomeen paremmin, koska se eroaa t-äänteestä muutenkin kuin soinnillisuus-soinnittomuusopposition suhteessa (Nuutinen 1994: 72–73). Kulkineiden rahvaanomaisissa nimissä g, b ja d on korvattu usein kotoisemmilla vastineilla.

D:3.2.1 g

g:n korvaaminen k:lla vaikuttaa lähinnä luontevalta, koska suomessa g-äännettä ei käytännössä ole (Nuutinen 1994: 73–74). Kyse on oikeammin ortografisesta korjauksesta. Samaa ajatusta tukee myös Overdrive.fi -keskustelufoorumin käyttäjän (nimimerkki impala67) lausuma vierasperäisten nimien suomalaistamisesta: "Lempinimiähän muodostuu [jo] pelkästään siitä että lausumme ajoneuvojen merkkejä ja malleja suomen kielellä, emmekä yritä viäntää niitä ulukomaankirjaimia."

g on korvattu k:lla nimissä Dotke eli Rorke eli Rotke eli Totke 'Dodge', Jakke 'Jaguar', Kalantti eli Kallu 'Mitsubishi Galant', Typylavakatsi 'jokin GAZ-kuorma-automalli', Sotakempsu ~ Sotakemsu 'GMC-kuorma-auto 1940-luvulta', Kemsu ~ Kemssu 'GMC-ka.', Kolffi 'Volkswagen Golf', Koukaari 'Mercury Cougar', Mokki 'Mercedes-Benz Unimog -ka.', Peukeotti 'Peugeot', Pikjoppi 'Ford 100 Big Job', Ramskarkeri 'Dodge Ramcharger', Saratooka 'Chrysler Saratoga', Sarkeri 'Dodge Charger', Tiikeri 'Tunturi Tiger -mopo', Kuplavaakeni 'Kupla-Volkswagen', Vako eli Vakoneeri 'Jeep Wagoneer', Varko 'Fargo-ka.', Varpurkki 'Wartburg' ja Verku eli Ferku eli Verkussoni eli Verkussonni 'Ferguson-traktori' sekä samaa Verku-ainesta hyödyntävissä neljässä nimessä.(Italian ortografian mukainen gh-yhtymä on korvattu k:lla nimessä Lamporkiini 'Lamborghini-traktori'. Italiassa g- ja c-kirjainten jäljessä oleva h merkitsee edeltävän kirjaimen lausumista soinnittomana e:n ja i:n edellä. Ilman h:ta eli accaa g-kirjain äännettäisiin dʒ-nä.)

D:3.2.2 b

Toinen mukauttamista kaipaava vierasperäinen konsonantti on b. Se on kuitenkin aineistossa säilytetty hiukan useammin kuin g. Tämä lienee seurausta siitä, että b on erityisesti sananalkuisena helpommin lausuttavissa kuin gBemari on siis helpompi sanoa kuin Gemsu. Pidemmällä sanassa b ja g taas tahtovat muuttua vielä herkemmin p:ksi ja k:ksi kuin sananalkuisina. Bilabiaalit konsonantit lienevät muutenkin helpompia äännettäviä kuin velaarit.

b on kuitenkin mukautettu p:ksi nimissä Klaimppari ∼ Kleimppari eli Kleippari ∼ Leippari eli Leinpussi 'Volkswagen Kleinbus', Kuppeli 'Kuplavolkkari' (← Kübelwagen), Lamporkiini 'Lamborghini', Leparon 'Chrysler LeBaron', Lesaapre eli Saapre 'Buick LeSabre', Olsmopiili 'Oldsmobile', Pakkeri 'Studebaker', Pelarutsi 'Belarus-traktori', Pellairi 'Chevrolet Bel Air', Pemari eli Pemu'BMW', Petu ym. 'Bedford-ka., Pikjoppi 'Ford 100 Big Job', Piskaini 'Chevrolet Biscayne', Platseri 'Chevrolet Blazer', Ponne 'Pontiac Bonneville', Popeda 'Pobeda', Prauni 'David Brown -traktori', Proki 'Brockway-linja-auto', Puikki ∼ Spuikki eli Puikutin ~ Spuikutin 'Buick', Rampleri eli Rämpylä 'Rambler', Rapantti 'Trabant', Saappi eli Soappi eli Suappi 'Saab' ja Saappi-aineksen sisältävät nimet (6), Sumppi 'Sunbeam', Talpotti 'Talbot' ja Varppuri eli Varpurkki 'Wartburg' sekä lisäksi luultavasti nimessä Serpakohvi, joka tarkoitti jotakin vuonna 1953 puolustusvoimien käytössä ollutta kuorma-autoa. Lisäksi samanlainen substituutio on tapahtunut yleisissä appellatiiveissa ampulanssi 'ambulanssi; sairaankuljetusauto' ja pussi 'linja-auto' (← bussi).

D:3.2.3 d

Edellä mainitun Nuutisen artikkelin mukaan d:tä pidetään suomeen mukautuneena. Nuutinen tosin siteeraa tässä Karlssonia (1983) ja kyseenalaistaa myöhemmin tekstissään d:n todellisen mukautumisen suomeen ja epäilee joidenkuiden vielä tanssivan tiskossa (mts. 71). Useissa aineiston nimissä d onkin korvattu joko r:llä tai t:llä. r-substituutiota on käytetty noin neljänneksessä aineiston nimistä, lopuissa d on substituoitu t:llä. Osuudet koskevat tietenkin vain niitä nimiä, joissa d on substituoitu jotenkin. Lukumäärien voitaisiin tulkita kuvaavan r-llisen murre-edustuksen väistymistä t-llisen tieltä. Asia ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen. Perheemme käytössä on Škoda-merkkinen henkilöauto, jota arkisesti puhutellaan Skooraksi. Hämäläismurteissä nykyisin vallitsevan tavan mukaan d on siis korvattu ääntämyksessä r:llä (l-substituutio on Hämeessä jo varsin harvinainen). Kukaan lähipiiristämme tuskin huomaisikaan r-substituutiota tai pitäisi sen seurauksena syntynyttä epävirallista nimeä epävirallisena nimenä tai lempinimenä. Sen sijaan d:n korvaaminen t:llä olisi varmasti silmiinpistävämpää ja vaikuttaisi ehkä murteelliselta tai peräti luonnottomalta. t:n korvaaminen d:llä on alun perin ollutkin eräänlaista savolaista hyperkorrektiutta (ks. Nuutinen 1994: 68).

r-substituution sisältäviä nimiä ovat Kärilläkki 'Cadillac', Larpa 'Lada tai eräs Lada', Larpatin eli Larppa eli Lartsa eli Larvanto 'Lada', Villesedän Larviainen 'eräs Lada', Masra 'Mazda', Ratsuni 'Datsun', ReSoto 'De Soto', ja Rorke eli Rotke 'Dodge'. t-substituutiota taas on käytetty nimissä Dotke eli Rotke eli Totke eli Tötsä Dodge', Firebirti 'Pontiac Firebird', Korttihonta 'Honda Accord', Jonteere ja Piikkipyärä-Jonteere 'John Deere; eräs malli', Koota eli Sokota 'Škoda', Kätiläck eli Kätinläkki 'Cadillac', Lantikka 'Land Rover', Lantikka 'Toyota Land Cruiser', Lata eli Latikka eli Latsku 'Lada', Masta 'Mazda', Petu 'Bedford-ka.', Petukka 'Bedford-ka.', Taavetti eli Taavitrauno eli Teivitti 'David Brown', Tatsuni 'Datsun', Teerinki 'Dering-traktori', Tärtti 'Dodge Dart' ja Voorti ~ Voortti 'Ford' sekä Voort(t)i-aineksen sisältäviä muita nimiä.

D:3.2.4 f

Fred Karlssonin mukaan (Nuutinen 1994: 67) f on integroitunut suomeen paremmin kuin g, b ja š ja etenkin sananalkuisena se jo kuuluu kielen äännejärjestelmään. Aineistossa on kuitenkin vielä runsaasti nimiä, joissa f on korvattu kevyemmin ääntyvällä v:llä myös sanan alussa. Originaalinimissä f ei muualla juuri esiinnykään. Karlssonin väittämässä on kuitenkin sikäli perää, että monet v-nimistä ovat itäsuomalaisia tai iäkkäiltä informanteilta. Ainakin Viiatti ja Voorti ovat vakiintuneet myös muitten kieleen.

Aineiston nimet, joita suomalaistettaessa on käytetty f v -substituutiota, ovat Vaari 'Deutz-Fahr-maatalouskone', Varko 'Fargo-ka.', Verku eli Verkussoni ~ Verkussonni 'Ferguson-traktori', Viiatti 'Fiat', Vokus 'Ford Focus', Voorti ~ Voortti 'Ford' ja Voresteeri 'Subaru Forrester' sekä useita nimiä, jossa jokin edellä mainituista on perusosana.

Muutamissa aineiston nimessä ff-geminaatta on luultavasti korvattu hv-yhtymällä vanhan tavan mukaisesti (vrt. soffa → sohva). Serpakohvi-kuorma-autonnimen taustalla on luultavasti jokin venäjänkielinen -ob-päätteinen sukunimi. Informantti on oppinut nimen vuonna 1953 armeijassa ollessaan. Vanhan tavan mukaan venäjänkielisten sukunimien loppu-b translitteroitiin vielä ääntämyksen mukaisesti ff-yhtymäksi (vrt. Sinebrychoff, Nikolajeff). Nykyisin loppu-b translitteroidaan v:ksi. -ff- on korvattu -hv-yhtymällä myös traktorinnimessä Nuhvi 'Nuffield'. Useilla tämän ryhmän (f → v) nimillä on kuitenkin rinnakkaismuoto, jossa f on säilytetty, esimerkiksi Nuffi ja Foorti. Kyse lienee sekä tilanteisesta, idiolektisesta että alueellisesta vaihtelusta.

D:3.2.5 w

Useimmissa tapauksissa myös w korvataan v:llä nimeä suomalaistettaessa. Näin on tapahtunut nimissä Jaava 'Jawa', Kava 'Kawasaki', Liitvoodi 'Fleetwood', Vako eli Vakoneeri 'Jeep Wagoneer', Varppuri eli Varpurkki eli Varre 'Wartburg' ja Volksvaakkeni 'Volkswagen'. Saksan kielessä useissa asemissa v-grafeemi tosin vastaa lähinnä suomalaista f-äännettä ja w-grafeemi suomalaista v-äännettä. Tästä huolimatta Volkswagen on yleensä Volkkari ja vain joillakin informanteilla Folkkari.

D:3.2.5 c, suhu-s, ck

Virallisen kielen sääntöjen mukaan c korvataan etuvokaalin edellä s:llä ja takavokaalin edellä k:lla. Sääntö pohjautuu oikeastaan indoeurooppalaisissa kielissä vallitsevaan c:n distribuutioon ja ääntämiseen, ja nykyään kielen käyttäjät usein tuntevat tämän ääntämyksen esimerkiksi televisiomainoksista. Suurimmassa osassa aineiston suomalaistamista kaivanneista nimistä noudatetaan alkukielen ääntämyksen mukaista sibilantin ja klusiilin distribuutiota. Joskus c on kuitenkin säilytetty kirjoitusasussa tai korvaamisessa on tapahtunut erhe.

c on korvattu k:lla alkukielen mukaisesti nimissä Civikster 'Honda Civic', Eskortti 'Ford Escort', Fokus eli Vokus 'Ford Focus', Korttihonta 'Honda Accord', Kadillakki eli Käkkis eli Käkky eli Käkkylä eli Kärilläkki eli Kätiläck eli Kätinläkki 'Cadillac', Kamaro 'Chevrolet Camaro', Kappari 'Nissan Capstar', Kaprisse eli Karpiisi 'Chevrolet Caprice', Kase eli Keissi 'Case-traktori', Kataliina 'Pontiac Catalina', Kavaljeeri'Chevrolet Cavalier tai Vauxhall Cavalier', Platkukommeri 'bulldog-tyyppinen Commer-ka.', Korolla 'Toyota Corolla', Amiskorolla 'Toyota Corolla tietynlaisella käyttäjällä', Teinikorolla eli Teiniäkskorolla 'Toyota Corolla DX', Koronetti 'Dodge Coronet', Korppari eli Skorppi 'Ford Scorpio', Koukaari 'Mercury Cougar', Kupee 'Cadillac Coupé de Ville', Kutlassi 'Oldsmobile Cutlass', Linkki eli Linkkolni 'Lincoln', Merkki eli Merkkuri eli Merkkuuri '(Ford) Mercury', Nekkari 'Fiat 600 Necar', Oktaavia 'Škoda Octavia', Piskaini 'Chevrolet Biscayne', Pontiakki 'Pontiac', Simkatonni 'Simca 1000', Skanikka 'Scania-ka.', Skankku 'Scania-ka.' ja Skotikka eli Skottari 'Chevrolet Scotsdale'. Toisinaan saman äänteen merkkinä on originaalissa myös ch-yhtymä. Ch on korvattu k:lla nimissä Kraisleri eli Kraisu eli Kyrseli 'Chrysler' ja Mak-ykkönen 'Ford Mustang Mach1'. Hyperkorrektiuden rajamailla on Chevrolet'n nimi Khevy, jossa originaalin (Chevy) ch on korvattu kh:lla – suomen fonotaksihan ei salli h:n sisältävää konsonanttiyhtymää tavun sisällä.

Poikkeuksellisesti c on korvattu k:lla s:n sijaan nimissä Kitikka 'Citroën' ja Kivikki eli Pikkukivikki 'Honda Civic'. Erheellinen on myös ch-yhtymän korvaus k:lla nimessä Kervoletti 'Chevrolet'. Korvaussäännön poikkeuksellinen toteutus ilmentänee kielenkäyttäjien asenteita kyseisiä kulkineita kohtaan. Unohtaa ei myöskään sovi syntyviä lisämerkityksiä: Kitikka voi assosioitua kitisemiseen ja Kivikki vaikkapa kiveen ja Pikkukivikki maantien pikkukiviin. Päinvastaista hyperkorrektiutta (c → s, vaikka pitäisi olla c → k) edustaa nimi Soobra 'eräs Tunturi Cobra -polkupyörä'.

ck-yhtymä korvataan suomessa k:lla tai kk:lla. Yksinäis-k:lla ck on korvattu nimissä pikappi 'pick up -mallinen henkilöauto' ja Proki 'Brockway-linja-auto'. Geminaatalla ck taas on korvattu mukaelmalainanimessä Svikkau 'Svickau'. Jos -ck-yhtymä on ollut sanan lopussa ja yhtymä on suomalaistettaessa säilytetty (eikä esimerkiksi ole heittynyt kokonaan pois), suomalainen vastine on geminaatta, koska suomalainen nimi pyrkii mukautumaan kvantitatiiviseen astevaihteluun. Sananloppuinen ck-yhtymä on muuttunut kk:ksi Buickin nimissä Buikki, Puikki ja Spuikki; näistä taas on edelleen johdettu heikkoasteisen yksinäis-k:n sisältävät Puikutin ja Spuikutin. Vastaavantapaiseen lopputulemaan päädytään myös, jos kirjoituksessa ilmenevä sananloppuinen konsonanttiyhtymä on suomen fonotaksille vieras -dt. Fendt-traktorimerkistä saadaan siis suomalaisemmin Fentti. q on korvattu asianmukaisesti k:lla nimessä Urkki 'Audi Quattro coupé' (← Urquattro).

c on korvattu alkukielen mukaisesti s:llä nimissä Felisia 'Škoda Felicia', Hiase 'Toyota HiAce', Kaprisse eli Karpiisi 'Chevrolet Caprice', Mersu (← Mersedes) 'Mercedes-Benz' sekä tätä perusosana käyttävissä monissa nimissä (mm. Mummonmersu, Mustalaismersu, Möhkömersu jne.), Sitikka 'Citroën', Gangsterisitikka 'Citroën 11B tai 11CV', Rättisitikka 'Citroën 2CV' ja syykkeli 'polkupyörä'. Ruotsin cykel-sanasta on muotoiltu myös affrikaatallinen muoto tsyykkeli, mikä ilmentänee ruotsalaiseen lainasanaan sisältyvää asenteellisuutta.

Etu- ja takavokaaleista ei tarvitse välittää sellaisten lyhenteiden yhteydessä, jotka luetaan kirjain kerrallaan. c-kirjaimen nimi on suomeksi tunnetusti see, ja sen sisältävä GMC-kuorma-automerkinnimi on suomalaistettu s:lliseksi muotoon Kemsu ∼ Kemssu. 1940-luvun alun GMC-kuorma-autoista käytetään nimeä Sotakemsu ∼ Sotakempsu.

ch-yhdistelmällä merkitty affrikaatta on suomalaistettu s:ksi nimissä Sale eli Sallenkeri eli Salttu 'Dodge Challenger', Sarkeri 'Dodge Charger' ja Serokee 'Jeep Cherokee'. Suhu-s:ää vastaava ch on korvattu s:llä nimissä Servo ~ Servoletti 'Chevrolet', Sevelle 'Chevrolet Chevelle', Sevi ∼ Sevy 'Chevrolet' ja Klässiks-Sevi 'Chevrolet vm. 1955–57'. Erikoinen korvaaminen on tapahtunut nimessä Dodge Ramcharger → Ramskarkeri, jossa ch-aines on ikään kuin korvattu kahdesti, sekä s:ksi että k:ksi. Ylimääräinen k-äänteen lisääminen saattaa myös johtua myöhemmällä sanassa sijaitsevasta k-äänteestä.

D:3.2.6 z

Vierasperäisen sanaoriginaalin z korvataan yleensä ts-yhtymällä, mutta joskus z on säilynytkin. Sääntöä on kommentoitu jo edellä ja todettu, että z säilyy lähinnä sananalkuisissa asemissa, koska kielenhuolto ei ole pitänyt sopivana synnyttää sanoja, joiden alussa olisi epäsuomalainen konsonanttiyhtymä. z:n korvaamisen lisäksi tässä luvussa käsitellään myös muiden sibilanttien suomalaistaminen.

z on korvattu ts-yhtymällä nimissä Typylavakatsi 'GAZ-ka.', Matsba eli Matsda 'Mazda', Mitsi 'MZ-moottoripyörä', Platseri 'Chevrolet Blazer' ja Tsetka 'Zetor-traktori'. ts-yhtymästä on jäljellä vain t suffiksoimalla syntyneissä nimissä Matu ja Matukka 'Mazda'. Sananalkuinen ts-yhtymä taas on menettänyt t:nsä Zetor-traktorin nimissä Setka ja Setori 'Zetor' sekä saman traktorin 25 K -mallin nimissä Isopyöräne Setori ja Korkia Setori.

z:n korvaaminen ts-yhtymällä ei ole kuitenkaan selviö. z-grafeemin takana saattaa piileskellä useita erilaisia äänteitä ts-affrikaatasta soinnilliseen ž-äänteeseen, ja suomalaistaminen pyrkii usein noudattelemaan puhuttua asua, jos se on tiedossa. Monesti kuitenkin nimen ääntäjä on suomalainen eikä ääntämys ole aina alkukielen tai edes englannin mukainen. Siksi z:n korvaamisessa esiintyy runsaasti säännöttömyyttä.

Edellä mainitun ts-yhtymän ja siitä juontuvan t:n lisäksi alkukielen z-äännettä voi vastata suomenkielisessä nimessä myös s: Masra eli Masta eli Masukka 'Mazda', EdustusPoloneesi 'FSO Polonez', Susuki 'Suzuki'. Nimi Sonni 'Volvo Amazon' taas on luultavasti lyhennetty muodosta *Amatsonni, jossa t ja s ovat siis jo eri tavuissa.

Alkukielen ääntämyksen mukaisesti äännetyn Peugeot-nimen sisältämä soinnillinen ž on korvattu s:llä nimissä Peso ~ Pesoo ja Pösö. Samasta on kysymys myös Dodge-nimestä muokatussa nimissä Dotsi, Dötse ja Dötsi. Saksalaista ∫-äännettä merkitsevä kirjainyhdistelmä sch taas on korvattu ss-yhtymällä nimessä Porsse ∼ 'Porsche'. ss on myös samantarkoitteisessa lisämerkityksisessä sekundäärinimessä Possu.

D:3.2.7 x

Sajavaarasta juonnetun em. säännöstön (D.3.1) mukaan konsonantti, jolla on vastine suomen kielessä, säilyy. Kirjainmerkillä x merkitään useitakin eri äänteitä, mutta suomessa vierasperäinen x toteutuu käytännössä ks-yhtymänä ja siksi lainoja mukautettaessa se on usein korvattu ks-yhtymällä (ksenon, ksylofoni, taksi). x on korvattu ks-yhtymällä nimissä Hiluksi 'Toyota Hilux' ja Vauksi 'Vauxhall'. Lisäksi lyhenteiden x-aines on myös korvattu usein samoin, esimerkiksi Vauxhall VX → Veksi. Lyhenteiden suomalaistamisesta muilta osin ks. lukua D:4.3.

D:3.2.8 h

Suomessa h ei ole koskaan liity samassa tavussa olevaan konsonanttiin, eivätkä Nash ja John Deere näin voi olla suomea. Varsinaisen h-äänteen lisäksi h-kirjaimella merkitään vieraissa kielissä usein erilaisia suhahduksia ja sihahduksia, aspiraatioita ja suhuässiä, joten vierasperäisessä originaalissa oleva h on usein altis katoamaan. Näin on etenkin silloin, kun se ei vastaa itsenäistä äännettä.

Originaalin kirjoitusasun h-aines on puuttuu nimistä Saspantteri 'Sachs Panther -mopo', Sassi 'Sachs-mopo', Nasse 'Nash', Jonteere 'John Deere -traktori', Piikkipyäräjonteere 'rautapyöräinen vanhanaikainen John Deere -traktori', Vaari 'Deutz-Fahr-maatalouskone', Plimutti 'Plymouth', Plymoutti 'Plymouth', Tempsi eli Temssi 'Fordson Thames -ka.' ja Tykynokkatempsi 'jokin Fordson Thames -kuorma-automalli'. Englannin ph-yhtymä merkitsee yleensä äännettä, joka likipitäen vastaa suomen f-äännettä. Triumph-henkilöautojen nimi on tästä huolimatta Trumppa eikä *Trumffa.


Siirry seuraavaan alalukuunD:3.3 Konsonanttiyhtymien käsittely